ALTENin globaali verkosto helpottaa osaamispulaa – samalla syntyy säästöä

Vesa Sokka toimii Technical Unit Managerina. Hän on ollut rakentamassa globaalia verkostoa ALTEN Finlandissa alusta alkaen ja kehittää sitä edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Mittava suunnitteluprojekti vaatii laaja-alaista osaamista, jota Suomen pieniltä markkinoilta ei aina ole helppo löytää. ALTEN Groupin globaali verkosto vastaa tähän haasteeseen. Se helpottaa osaajien saatavuutta ja tarjoaa asiakkaillemme joustoa ja kustannustehokkuutta suunnitteluhankkeissa.

ALTEN Group toimii 30 maassa, ja työllistää yhteensä 54 000 henkilöä. ALTEN Finlandin kansainvälisen verkoston ydin muodostuu suunnittelutiimeistä Romaniassa ja Intiassa. Verkoston asiantuntijapoolia hallinnoidaan ALTEN Groupin omien delivery centereiden kautta. Tarjolla on osaamista muun muassa mekaniikka-, hydrauliikka-, pneumatiikka- ja sähkösuunnittelun alueilta. Lisäksi tarjolla on kattava valikoima erityisosaamista, kuten lujuuslaskentaa ja putkistosuunnittelua.

Lähtökohtana asiakkaan tarpeet

Lähdimme rakentamaan ALTEN Finlandin omaa kansainvälistä verkostoa ALTEN Groupin tuella muutama vuosi sitten vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin. Ensisijaisena motiivina oli tuolloin kustannustehokkuus: laajoissa projekteissa tavoiteltiin säästöjä perussuunnittelussa. Vastasimme tarpeeseen perustamalla ensin suunnitteluyksikön Romaniaan. Melko pian verkostomme laajeni Intiaan.

Globaalin verkoston suunnittelutiimeihin kuuluu aina kokenut suunnittelija sekä hänen ohjauksessaan toimivia nuorempia suunnittelijoita. Näin varmistamme osaamisen siirtymisen ja kehittymisen sekä tiimin työn jatkuvuuden. Uuden tiimin aloittaessa työnsä tukea tarvitaan toki myös Suomesta, mutta asiantuntemus vahvistuu yhteistyön myötä ja tiimit kehittyvät ajan mittaan itsenäisiksi.

Verkoston rakentaminen on vaatinut vuorovaikutusta eri kulttuuritaustoista tulevien henkilöiden kanssa. Samalla olemme oppineet ymmärtämään kulttuurieroja ja toimimaan niiden kanssa sekä löytäneet kohdemaistamme sopivat vastapelurit. Meillä on nyt Intiassa ja Romaniassa erinomaiset verkostot, joiden avulla voimme nopeastikin laajentaa toimintamallia uusien asiakkaiden tarpeisiin.

Osaaminen varmistetaan tarkasti yhdessä

Osaamisen laadun varmistaminen on tärkeää aina suunnittelutyötä hankkiessa, riippumatta siitä kohdistuuko hankinta Suomeen vai kansainvälisille markkinoille. Työn jakaminen globaalille verkostolle tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tämän tavoitteiden mukaisesti.

Prosessi on asiakkaalle vaivaton. Jos globaaliin verkostoon tarvitaan uusia resursseja, paikalliset HR-tiimimme etsivät ehdokkaat ja tekevät ensimmäiset haastattelut. Tämän jälkeen ALTEN Finland valikoi ehdokkaista sopivimmat ja esittelee heidät asiakkaalle. Lopullinen päätös jää loppuasiakkaalle: työn tekemisen ja onnistumisen edellytys on, että asiakas voi luottaa tekijöihin ja heidän osaamiseensa. Meillä ALTEN Finlandilla tämä vaatii huolellista prosessia ja erityistä tarkkuutta, etenkin uuden projektin alkaessa.

Helpotusta kuormitusvaihteluihin, samalla joustoa ja säästöjä asiakkaille

Verkostomme helpottaa Suomea piinaavaa osaajapulaa, ja tästä hyötyvät asiakkaamme. Asiantuntijoiden saatavuus on parempi jo Romaniassa ja etenkin Intiassa, missä väestöä on paljon ja tekniseen koulutukseen panostetaan.

Osaajien saatavuus helpottaa projektisuunnittelua ja työn organisointia. Esimerkiksi kuormitushuippuja voidaan tasata nopeasti globaalin verkoston avulla. Varmistamme yhdessä asiakkaan kanssa, että työ jaetaan tarkoituksenmukaisesti – vaativin asiantuntijatyö ja tuotekehitys keskitetään tavallisesti Suomeen, kun taas perussuunnittelua kannattaa siirtää verkostolle.

Jouston merkitys näkyy etenkin suurissa projekteissa. Kun työkuorma pienenee jollakin alueella, tekijöitä voidaan siirtää toiselle – perustyökalut, suunnitteluohjelmistot ja tietokannat ovat samoja. Joustavuus helpottaa myös työn skaalaamista. Lisäksi globaali verkosto tuo asiakkaalle merkittäviä säästöjä – suunnittelutyön kustannustaso on Romaniassa ja Intiassa huomattavasti edullisempi kuin Suomessa. Mittavassa projektissa tällä on valtava merkitys projektin kokonaiskustannuksiin.

Valmis toimintamalli varmistaa sujuvan yhteistyön

Globaalin verkoston toimintamallin rakentaminen on vaatinut meillä ALTEN Finlandilla paljon pitkäjänteistä työtä. Olemme ylpeitä työn tuloksesta: toimintamallimme on valmis, hiottu kohdalleen ja testattu toimivaksi. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka voivat tarvita verkostomme osaamista. Me ALTEN Finlandilla huolehdimme käytännön tekemisestä – lopputuloksesta hyötyvät asiakkaamme.

Kirjoittaja Vesa Sokka toimii Technical Unit Managerina yli 40 henkilön tiimissä Suomessa, ja ohjaa lisäksi suunnittelutyötä Romaniassa ja Intiassa. Hän on ollut rakentamassa ALTEN Finlandin globaalia verkostoa alusta alkaen ja kehittää sitä edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sokka on tehnyt pitkän uran ALTEN Finlandilla laajenevilla vastuualueilla, mutta intohimo suunnittelua kohtaan on säilynyt – ajan salliessa Sokka miettii yhä mielellään uusia teknisiä ratkaisuja.