Projektitoimisto (PMO)

Vahvista arvoasi asiakkaille ALTENin PMO-palveluiden avulla

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Ympäristömme on nykyään projektilähtöisempi kuin koskaan. Organisaatioiden on parannettava kykyään viedä läpi projekteja ja ohjelmia luodakseen ja lisätäkseen arvoa. Ennennäkemättömät muutokset edellyttävät yhä ketterämpää toimintaa ja muutosten hallintaa, jotta organisaatioiden tehokkuus paranee.

Autamme sinua onnistumaan projekteissasi

Uudet tekniikat, jatkuvasti muuttuva regulaatio, yhä monimutkaisemmat haasteet… nämä kaikki lisäävät projektien monimutkaisuutta. Samoin kansainvälistyminen: hankkeissa on mukana tiimejä eri puolilta maailmaa, ja niiden toimintaa on koordinoitava, jotta panoksista muodostuu suurempi kokonaisuus.

ALTEN-konserni tarjoaa kattavan ja kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman näihin tarpeisiin. Kun konsultointi ja operatiivinen PMO tulevat samalta kumppanilta, asiakkaidemme alkuperäiset ideat huomioidaan täysin, projektien viestintä ja koordinointi toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja jokainen uusi haaste otetaan haltuun joustavasti. 

Toiminnot. Muutokset. Taidot.

Lähikuvassa MI-GSO I PCUBED – ALTENin projektinhallintaan ja -johtamiseen erikoistunut tytäryhtiö

ALTEN-konserniin vuodesta 2003 alkaen kuulunut tytäryhtiö MI-GSO | PCUBED on erikoistunut projektinhallintaan ja PMO-palveluihin. Se on tukenut suuria yrityksiä projektien ja ohjelmien toteuttamisessa eri toimialoilla yli 25 vuoden ajan. MI-GSO | PCUBED tukee asiakkaitaan valmistustoiminnan, julkishallinnon ja rahoituksen aloilla T&K-, IT-, ja muutoshankkeissa.

MI-GSO | PCUBED valjastaa joka päivä huippuosaamisensa, luovuutensa ja käytännöllisyytensä asiakkaidensa käyttöön. Se tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita, jotka tukevat innovaatioiden ja muutosten onnistumista.

Asiantuntemuksemme

Operatiivinen PMO

Tavoite
Tukea sinua tuote-, prosessi- ja IT-projektiesi toteuttamisessa

Mikä on PMO:n rooli?

 • Johtaa ja koordinoida projektin sidosryhmiä
 • Kerätä, käyttää ja tarkastaa dataa paremman päätöksenteon tueksi
 • Laatia ja johtaa toimintasuunnitelmia
 • Analysoida ja ennakoida haltuunottoja
 • Varmistaa, että QCDP-kriteerit täyttyvät: laatu, hinta, toimitus, suorituskyky

Referenssi
Tapaustutkimus

Olemme tukeneet eri toimijoita useilla toimialoilla yli 10 vuoden ajan.  Toimimme operatiivisena PMO:na esimerkiksi projekteissa, joissa kehitetään, tuotetaan ja tuetaan monitahoisia QCDP-viestintäjärjestelmiä.

Muutoksenhallinnan PMO

Tavoite
Tukea sinua organisaatiomuutosprojektien toteuttamisessa

Tiedämme, että muutoksenhallintaa on joskus vaikea toteuttaa organisaatioissa. MI-GSO | PCUBED taklaa innokkaasti asiakkaidensa haasteita. Olemme kokeneita ammattilaisia, ymmärrämme muutoksenhallinnan haasteet ja haluamme auttaa sinua niiden ylitse. Voit luottaa asiantuntemukseemme koko muutosprosessin ajan.

MI-GSO | PCUBED tukee asiakkaidensa muutosprojekteja keskittymällä organisaatiomuutoksen inhimilliseen puoleen. Näin muutokselle luodaan suotuisat olosuhteet.

Operatiivisen PMO-roolin lisäksi:

 • Jäsennämme ja pidämme yllä QCDP-hallinnan dataa
 • Kannustamme ketteryyteen ja luomme etenemissuunnitelmia
 • Sitoutamme sidosryhmät, varmistamme muutoksen omaksumisen ja hallitsemme sen riskejä
 • Toimimme johdon tukemana
 • Tuotamme nopeita, kestäviä, suorituslähtöisiä tuloksia

Referenssi
Tapaustutkimus

Olemme tukeneet asiakastamme laajassa digitaalisessa muutosohjelmassa yli 5 vuoden ajan. Tavoitteena on tuoda tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon uusi lähestymistapa. Monitahoinen QCDP, muutoksenhallinta ja ketterät menetelmät.

Kyvykkyyksienhallinnan PMO

Tavoite
Tukea sinua PMO- ja projektinhallintaroolin muutoksessa

Kyvykkyyksienhallinnan PMO:n tehtävänä on:

 • Diagnosoida ja parantaa projektinhallinnan kypsyystasoa hyödyntämällä systemaattista 365 asteen lähestymistapaa: sidosryhmät, prosessit, työkalut, organisaatio
 • Tukea projektien onnistumista osallistumalla määrittelyvaiheeseen ja luomalla sopiva hankeympäristö sekä määrittelemällä suoritteet, tavoitteet ja sopiva hallintamalli hankkeen seurantaan
 • Kehittää ja toteuttaa koulutuksia, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan projektinhallintaorganisaationsa valmiuksia ja kehittämään työntekijöidensä taitoja

Referenssi
Tapaustutkimus

MI-GSO | PCUBED tukee asiakkaansa projektinhallinnan asiantuntijoita kehitystoimintojen ketterässä muutoksessa. Meitä pyydettiin auttamaan projektinhallinnan liiketoimintoa vaikutusten tunnistamisessa, kun perinteisestä tuotekehityksen V-mallista siirrytään täysin ketterään kehitysparadigmaan. Tavoite oli kaksiosainen: määritellä toimintamalli, johon projektinhallinnan liiketoiminnossa tähdätään sekä tukea projektinhallinnan tiimejä PoC- tai pilottivaiheissa.