Teollisuuslaitteet ja elektroniikka

Älykäs ja tarkka: Teollisuuslaitteistojen ja elektroniikan asettamiin haasteisiin vastaaminen

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Teollisuuslaitteiden ja elektroniikan teollisuudenalat käsittävät monenlaisia yrityksiä, jotka osallistuvat teollisuudessa käytettävien koneiden, laitteiden ja elektroniikkakomponenttien valmistukseen, jakeluun ja huoltoon.

Näillä yrityksillä on ratkaiseva rooli eri teollisuudenalojen, kuten korkean teknologian, valmistavan teollisuuden, energian, liikenteen, terveydenhuollon, ilmailu- ja avaruusteknologian ja puolustuksen tukemisessa tarjoamalla tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan tarvittavat välineet, teknologiat ja infrastruktuurin.

Teollisuudella on edessään haasteita, kuten tuotannon kustannustehokkuus, toimitusketjun tehokkuus ja säännösten noudattaminen. Painopisteinä ovat toiminnan kestävyys, kyberturvallisuus ja ammattitaitoisten ammattilaisten tarve. Viimeisin näistä johtuu suurelta osin teknologian nopeasta kehityksestä muun muassa tekoälyn, esineiden internetin ja automaation saralla. Näihin paineisiin vastaaminen edellyttää ketteriä strategioita, innovatiivisia ratkaisuja ja tiivistä yhteistyötä koko arvoketjussa, jotta kilpailukyky ja toiminnan tehokkuus saadaan säilytettyä.

Sopeutuminen teknologian kehitykseen ja muuttuviin markkinoihin

Merkittävä haaste lähitulevaisuudessa on teknologian nopea kehitysvauhti. Tekoälyn, esineiden internetin ja automaation kaltaiset teknologiat parantavat toiminnan tehokkuutta, mutta myös raivaavat tietä uudelle, monimutkaiselle aikakaudelle. Kun tuotteista tulee yhä kompleksisempia, tarvitaan yhä enemmän asiantuntijoita, jotka hallitsevat tätä monimutkaista ympäristöä. Tekoälyn ja IoT:n yhdistelmä työntää teollisuudenaloja uusille alueille, joissa tarvitaan data-analytiikan, ohjelmistokehityksen ja järjestelmäintegraation taitoja. Automaatio lisää nopeutta ja luotettavuutta, mutta tuo mukanaan myös haasteita, kuten tarpeen vahvoille kyberturvallisuustoimenpiteille.

Tässä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä kyky sopeutua ja innovoida on ratkaisevan tärkeää, mikä asettaa ammattilaiset menestyksen kannalta avainasemaan. Teknologian nopean kehityksen myötä perässä pysyminen on kuitenkin yhä vaikeampaa, mikä osaltaan lisää jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen tarvetta. Ketteryys ja tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu ovat välttämättömiä, jotta pysytään teollisen innovaation kärjessä.

ALTEN on merkittävä toimija teollisuuden laitteiden ja elektroniikan aloilla.

ALTEN tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja eri kokoluokkien yrityksellä. Meillä on vahva kansainvälinen läsnäolo ja työllistämme tuhansia insinöörejä maailmanlaajuisesti. ALTENin toimituskeskukset (ADC-keskukset) ovat keskeisessä asemassa tarjotessamme projektinhallintaan, tekniseen tukeen ja tekniseen asiantuntemukseen liittyviä palveluita, mikä osoittaa kykyämme täyttää johtavien yritysten laatuvaatimukset. Ainutlaatuinen asiantuntemuksemme sekä operatiivisen teknologian (OT) että tietotekniikan (IT) aloilla mahdollistaa integroidun lähestymistavan, jota hyödyntäen prosessien optimointi tehostuu ja avaa siten uusia mahdollisuuksia digitalisoituneessa maailmassa. Kykymme kattavat koko teknisen osaamisen kirjon, mikä mahdollistaa kattavat ratkaisut laitteistojen, ohjelmistojen ja tiedon osalta ja vastaa siten asiakkaiden monimutkaisiinkin haasteisiin.

ALTEN teollisuuslaite- ja elektroniikkateollisuudessa

380M€

Vuoden 2023 liikevaihto

5000+

Konsultit: vuoden 2023 lopussa

20

maata

Teollisuuden alat

Teollinen automaatio
 • Robotit ja robottijärjestelmät
 • Ohjelmoitavat logiikat (PLC)
 • Teollisuuden ohjausjärjestelmät (ICS)
 • Liikkeenohjausjärjestelmät
 • Anturit ja mittalaitteet
 • Konenäköjärjestelmät
 • Käyttöliittymät (HMI)
 • Teollisuuden verkottuminen ja viestintä
 • Integrointi- ja ohjelmistoratkaisut
Puolijohteet
 • Piikiekkojen valmistuslaitteet
 • Litografiajärjestelmät
 • Kokoonpano- ja pakkauslaitteet
 • Kehittyneet pakkausratkaisut
 • Prosessinohjaus- ja tarkastusjärjestelmät
 • Palvelut ja tuki
Laitteet maatalouteen ja elintarvikkeisiin
 • Maatalouslaitteiden valmistus
 • Lypsyrobottijärjestelmät
 • Karjanhoitojärjestelmät
 • Maatalouskoneet
 • Robottilajittelu ja -jalostus
 • Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
 • Kestävät ratkaisut
Koneet ja työkalut
 • Nosturit ja nostimet
 • Paalutus- ja perustuslaitteet
 • Rakennuslaitteet
 • Erikoistyökalut ja lisälaitteet
 • Automaatio- ja teknologiaratkaisut
 • Kunnossapito ja huolto

Menestystarinamme

Näyttöjen resoluution kasvaessa LEDien tarkka sijoittelu taustavaloa tai näytön pikseleitä varten on luonnollisesti vaikeampaa. ALTEN kehitti yhdessä erään pick-and-place -koneiden valmistajan kanssa uuden järjestelmän, jossa LEDien sijoittamiseen käytetään perinteisten menetelmien sijasta lasereita.

ALTEN kehitti yhteistyössä koneisiin ja mekatronisiin järjestelmiin erikoistuneen alankomaalaisen yrityksen kanssa innovatiivisen ratkaisun kasvien lehtien leikkausprosessin automatisoimiseksi kasvihuoneissa. Ratkaisussa käytettiin tekoälyä, algoritmeja ja polkusuunnittelua kasvihuoneen navigointiin, minkä lisäksi SCARA-robotti ohjelmoitiin leikkaamaan lehdet viljelijän ohjeiden mukaisesti.

ALTEN on hyödyntänyt sulautettujen järjestelmien kehittämisessä hankkimaansa vuosien asiantuntemusta ja kehittänyt tuulimyllyjen anturiportteja (Sensor Gateways, SG) Euroopan johtavalle uusiutuvan energian ratkaisujen tarjoajalle. Kussakin tuulimyllyssä useat SG:t keräävät tietoja BLE-antureista ja siirtävät datan pilvipalveluun, josta ne analysoidaan edelleen ennaltaehkäisevää kunnossapitoa varten – tämä vähentää merkittävästi yrityksen seisokkiaikoja ja kunnossapitokustannuksia.

ALTEN on suunnitellut suurelle autoteollisuuden alkuperäiselle laitevalmistajalle tekoäly-/koneoppimispohjaisen data-analyysiratkaisun poikkeamien havaitsemiseksi elektroniikkakomponenttien tuotantolinjoilla. Ratkaisu on tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä kriittisten koneiden ennaltaehkäisevän kunnossapidon ansiosta, vähentänyt hukkaa ja parantanut siten linjastojen tuottavuutta. Tämä on yksi monista esimerkeistä, jotka kuvaavat ALTENin laajaa tuotannonohjausjärjestelmien ja IT/OT-integraatioiden tuntemusta.

Asiakkaamme

Teollisuuslaitteet

 • Siemens 
 • Shneider Electric 
 • ABB 
 • Kone 
 • Saint-Gobain 
 • Valmet 

Elektroninen

 • ASML 
 • Infineon 
 • HP 

Ota yhteyttä