Oikeudellinen ilmoitus

ALTEN Finland Oikeudellinen ilmoitus Ylläpitäjä: ALTEN Finland Oy Y-tunnus : 1743827-9 Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki, Suomi

1. Sovellettava laki

Tähän ALTENin internet-sivustoa koskevaan oikeudelliseen ilmoitukseen sovelletaan Suomen lakia.

2. Immateriaalioikeudet

Kaikki dokumentit, tiedot, teokset ja elementit käytössä tämänhetkisellä internet-sivustolla (esimerkiksi logot, tekstit, sloganit, valokuvat, piirustukset, kuvat, videot, animaatiot äänen kanssa tai ilman) ovat ALTENin tai ALTENille käytön sallineiden kolmansien osapuolien omaisuutta. Kaikenlainen dokumenttien, tietojen, teosten ja elementtien käyttö, jäljennys tai muokkaus kokonaan tai osittain millä tahansa tavalla ja missä tahansa julkaisukanavassa on ankarasti kielletty ilman ALTENilta ennakkoon hankittua kirjallista lupaa.

ALTEN-nimi ja ALTEN-logo ovat ALTENin tavaramerkkejä. Niiden käyttö, jäljentäminen, muokkaaminen tai linkittäminen ilman ALTENilta ennakkoon hankittua kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Tämänhetkisellä internet-sivustolla käytettyjen dokumenttien, tietojen, teosten ja elementtien kopioiminen, muokkaaminen tai jäljentäminen on kielletty. Käyttäjät hyväksyvät sivustoa käyttäessään käyttävänsä sivustoa Suomen lakien immateriaalioikeussäädösten mukaisesti.

3.  Vastuunrajoitus

Tällä internet-sivustolla käytössä olevat dokumentit, tiedot, teokset ja elementit ovat siellä vain esittävässä tarkoituksessa, eikä ALTEN anna niiden osalta mitään vakuutuksia. ALTEN ei voi taata kyseisten internet-sivustolla käytössä olevien dokumenttien, tietojen, teosten ja elementtien paikkansapitävyyttä tai valmiusastetta, sillä niissä voi esiintyä virheitä ja/tai poistettuja tietoja. ALTENia ei voida pitää vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta haitasta tai vahingosta, joka johtuu näiden dokumenttien, tietojen, teosten ja elementtien käytöstä.

4. Taloudelliset tiedot

Tämä sivusto sisältää monenlaisia taloudellisia tietoja liittyen esimerkiksi ALTENin tulokseen, strategiaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Mahdolliset talousennusteet riippuvat monesta taloudellisesta tekijästä ja perustuvat olettamuksiin. ALTENia ei voida pitää vastuussa tietojen päivittämättä jättämisestä, ottaen huomioon taustalla vaikuttavien tekijöiden muutokset.

5. Tietoturva

ALTEN käyttää sivustolla tarvittavia keinoja sivulla esitettyjen dokumenttien, tietojen, teosten ja elementtien turvallisuuden varmistamiseksi. Sivuston käyttäjän tulee aina käyttää sivustoa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on myös tarpeellisiin varotoimiin ryhtyminen internet-viruksilta suojautumiseksi. ALTENia ei voida pitää vastuussa käyttäjän tietokoneen tai muun päätelaitteen saamasta virustartunnasta sivustolla vierailun aikana tai sen jälkeen. Käyttäjät vierailevat sivustolla tiedostaen täysin riskit, joita internet-sivustolla vierailuun liittyy koskien tietojen kaappausta ja muutoksia.

6. Tietojen päivitys

ALTEN varaa itselleen oikeuden muokata kaikkia tai osaa sivustolla esiintyvistä dokumenteista, tiedoista, teoksista ja elementeistä, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta sivuston käyttäjille. Sivusto voi olla mahdollisesti poissa käytöstä päivitysten ajan. ALTENia ei voida pitää vastuussa, mikäli sivusto on poissa käytöstä mistä tahansa syystä.

7. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen turvaaminen on ALTENille tärkeää. ALTEN käsittelee henkilötietoja Tietosuojalain (1050/2018), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679, ja muiden sovellettavien säädösten mukaisesti.

Lisätietoja ALTENin henkilötietojen suojauskäytännöstä voit lukea seuraavalta sivulta: ALTEN Finlandin henkilötietojen käsittely

8. Evästeet

Sivusto käyttää Google Inc:n (jäljempänä ”Google”) tarjoamaa Google Analytics –palvelua sivustolla tehtyjen vierailujen analysointiin. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän päätelaitteelle tallentuvia tekstitiedostoja, jotka keräävät tietoja käyttäjistä ja sivuston käytöstä. Evästeiden tuottama tieto käyttäjistä (sisältäen jokaisen käyttäjän IP-osoitteen) on anonyymia. Evästeet lähetetään ja tallennetaan palvelimille ympäri maailman, ja niitä hallinnoi yksinoikeudella Google ja sen tytäryhtiöt. Henkilökohtaisia tietoja todennäköisesti käsitellään palvelimella, joka sijaitsee toisessa maassa kuin sivuston käyttäjä.

Google käyttää evästeitä saadakseen tietoa sivuston käytöstä ja kootakseen sivuston käytöstä raportteja ALTENille. Google todennäköisesti luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille lain ja säädösten niin vaatiessa tai mikäli kolmannet osapuolet toimivat Googlen puolesta henkilötietojen käsittelijänä. Google ei vertaile käyttäjän tietoja Google Analytics –palvelussa muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Käyttäjät voivat poistaa evästeet käytöstä muuttamalla evästeasetuksia internet-selaimestaan. Evästeiden käytöstä ottaminen voi kuitenkin poistaa sivustolta joitain toiminnallisuuksia. Käyttämällä sivustoa käyttäjät suostuvat siihen, että heidän Google käyttää heidän tietojaan yllä mainituin ehdoin ja yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Lisätietoja Google Analyticsin käyttämien evästeiden tietosuojakäytäntöön liittyen voit lukea seuraavalta sivulta: https://policies.google.com/privacy .