Laadunvarmistus (QA)

Tehosta laadunvarmistusta

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Laadunvarmistus tarjoaa välttämätöntä tukea kaikille yrityksen osastoille, ja se on keskeinen tekijä päätöksenteon taustalla. Tietoisuus laatupuutteiden aiheuttamista kustannuksista ja mainehaitoista kasvaa. Suurimpana haasteena on nyt löytää tehokas lähestymistapa, joka optimoi kustannukset ja pienentää laiminlyöntien riskejä. ALTEN tukee asiakkaitaan näissä haasteissa auttamalla heitä tehostamaan projektien, tuotteiden ja ohjelmien laadunvarmistusta.

Pysy ajan tasalla laatualan kehityksessä

Osaamiskeskuksemme on kouluttanut ja sertifioinut työntekijöitämme vuodesta 2009 lähtien säännöllisesti kaikissa laatuasioissa. Asiakkaamme voivat siis luottaa konsulttiemme asiantuntemukseen. Toimintatapamme varmistaa, että käytäntömme ovat johdonmukaisia ja valitut menetelmät tuovat lisäarvoa yrityksille sekä vastaavat alan tuoreinta kehitystä.

ALTENin tiimeillä on viidentoista vuoden kokemus laatuasioista. Tiimimme työskentelevät suurten toimijoiden kanssa eri toimialoilla, muun muassa ilmailu- ja avaruusalalla, maaliikenteessä, energia-alalla ja biotieteissä. ALTEN palvelee laatuasioissa monipuolisesti 25 maassa, ja tämän toiminnan osuus liikevaihdostamme on noin 10 %.

Korjaaminen – Valvonta – Ennakointi – Muutos

Asiantuntemuksemme 

Laadunhallintajärjestelmä (QMS)

Tavoite
Suunnitella ja vakiinnuttaa tehokas järjestelmä

Laadunhallintajärjestelmän tarkoitus on kuvata, määritellä ja standardoida yrityksen kaikki toiminnot sekä optimoida toimintatavat. Sen päätavoite on ennakoida mahdollisia poikkeamia ja minimoida niiden vaikutus organisaation sujuvaan toimintaan. Järjestelmä kytkeytyy laadunvalvontaan, ja sen tulee kuvastaa tarkasti koko yrityksen kaikkea toimintaa. ALTEN hyödyntää asiantuntemustaan (ISO 9001) ja mukautuu toimialakohtaisiin tarpeisiin.

Referenssi
Prosessien tutkimus kentällä

ALTEN auttaa asiakastaan vertailemaan laadunhallintajärjestelmään kirjattuja prosesseja todellisiin prosesseihin kentällä. ALTEN selvitti ja tunnisti todellisten prosessien hyvät käytännöt ja perusti tämän jälkeen järjestelmän prosessien tarkkailemiseen. Näin varmistettiin, että laadunhallintajärjestelmä on ajan tasalla, johdonmukainen sekä jatkuvasti standardien mukainen.

Laadunvalvonta

Tavoite
Varmistaa prosessien oikea soveltaminen, mitata suorituskykyä ja ehdottaa parannuksia

Laadunvalvonnan tai seurannan käsite viittaa menetelmiin ja indikaattoreihin tuotantojärjestelmän suorituskyvyn arvioimiseksi.

Tavoite on kaksiosainen: varmistaa, että menetelmät ja prosessit on ymmärretty ja niitä sovelletaan oikein, sekä varmistaa järjestelmän tehokkuus.

Referenssi
Checking the process and optimising Quality control

ALTEN auttaa asiakastaan ottamaan käyttöön automaattisen ohjausjärjestelmän LOXIN-koneelle, joka valvoo valmistusprosessin heikkoja signaaleja. Näin ALTEN takaa laadunvalvonnan ilman, että jokaista koneen luomaa tuotetta tarvitsee tarkastaa.

Poikkeamien hallinta

Tavoite
Korjata virheet ja löytää kestäviä ratkaisuja ongelmiin

Tuotantotavasta riippumatta valmistuksessa on vältettävä poikkeamia ja varmistettava tarvittavat parannukset.

ALTENin poikkeamien hallinta yhdistää elementtejä automaattisesta kokemusten jakamisesta ja reaaliaikaisesta poikkeamahallinnan arvioinnista. Tämä auttaa konsulttejamme ja asiakkaitamme saamaan parhaan hyödyn syy-seurausanalyyseistä ja toimintasuunnitelmista.

Referenssi
Poikkeamien käsittely

ALTEN osallistuu poikkeamien käsittelyyn, juurisyiden analyysiin ja teollisuustuotantojärjestelmien poikkeamien yleiseen vähentämiseen. Käytämme tätä asiantuntemusta erityisesti yhteistyössä ilmailu-, rautatie- ja puolustusalan johtavien toimijoiden kanssa.

Laadunhallinnan muutos

Tavoite
Muuttaa käytäntöjä siten, että laatuasioiden painopiste siirtyy lisäarvoon

Laadunhallinnalla kompensoidaan yrityksissä joskus muiden kokonaisuuksien puutteita. Asiantuntemuksemme avulla voimme muuttaa reaktiiviset käytännöt proaktiivisiksi, ja parantaa näin suorituskykyä kokonaisuudessaan.

Strateginen tavoite asiakkaidemme muutoksessa on sovittaa, digitalisoida ja automatisoida vähäisen lisäarvon toiminnot mahdollisimman pitkälle. Asiantuntemuksemme kattaa kaikki laatustandardit ja LEAN-johtamismenetelmät.

Referenssi
Laadun digitalisointi

Olemme kehittäneet vankkaa asiantuntemusta laadun digitalisoinnista maailmanlaajuisesti yli 5 vuoden ajan. Tämä on toimintaa, joka tuottaa paljon dataa ja tietoa, jota yritysten on vaikea tiivistää. Missiomme on yhdistää ja tutkia tätä tietoa, jotta yrityksen päätöksentekijöiden visio kirkastuu. Tätä varten käytämme datatieteestä ja big datasta johdettuja menetelmiä, joita yhdistämme näkemykseen liiketoiminnasta. Näin luomme laatutoiminnolle ehdotuksia optimointiin ja ennakointiin.