Sulautettu ohjelmisto

Valitse luotettava kumppani sulautettujen ohjelmistojen kehittämiseen

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Sulautettu järjestelmä yhdistää ohjelmistot ja laitteistot. Se tarjoaa usein kriittisiä ominaisuuksia ja täyttää reaaliaikaisia vaatimuksia.

Palvelumme perustuvat tietotaitoomme ja kokemukseemme, ja ne kattavat kaikki toimialat. Noudatamme kaikkia alan standardeja, kuten DO178 (avioniikka), EN50128 (rautatie), EN62304 (lääketiede) tai ISO26262 (autoteollisuus). Suunnittelijamme hallitsevat sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen kaikki vaiheet.

Siirtymä kohti liitettävyyttä ja autonomiaa

Sulautetut järjestelmät ovat eri soveltamisaloilla yhä vahvemmin kytkettyjä ja samalla itsenäisempiä. Tämä kohdistaa niihin suuria teknologisia haasteita ja uusia IT-tietoturvavaatimuksia markkinoilla, joilla vallitsevat tiukat rajoitukset kustannusten ja markkinoille tulon ajan suhteen.

ALTEN tukee sinua tuotteidesi sulautetun ohjelmiston kehityksessä ja uusien teknologioiden integroinnissa. Sulautettujen ohjelmistojen kehittäminen on yhä monimutkaisempaa, ja pääsy innovatiivisten teknologioiden ja palveluiden monipuoliseen ekosysteemiin nopeuttaa järjestelmien digitalisaatiota. Tuomme sinulle kaiken asiantuntemuksemme, jotta voit vastata näihin haasteisiin.

Innovointi – Suunnittelu – Testaus – Konsultointi

Asiantuntemuksemme

Aktiivinen rooli innovaatiotoiminnassa

Tavoite
Tukea kestävien ratkaisujen kehittämistä

Yhä automaattisempien, turvallisempien ja liitetympien järjestelmien kehitys kiihtyy, ja sulautetut ohjelmistot monimutkaistuvat. ALTEN tiedostaa ympäristöhaasteet ja on sitoutunut kehittämään kestäviä ratkaisuja. Innovaatio-osastomme (DIN) tekee tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää keinoja uusien teknologioiden (mm. tekoäly, robottikäyttöjärjestelmä, Over-The-Air, 5G, kyberturvallisuus) integroimiseksi kokonaisvaltaiseen ekosuunnitteluun.

Referenssi
Factory 4.0 ja ennakoiva huolto

ALTENin, SIEMENS DI CS:n ja Greenspectorin yhteinen ”Perfecto 2022 EcoIoT4.0” -projekti hyväksyttiin ADEME 2022 -hankkeeksi. Projekti keskittyy mittaus- ja ekosuunnittelutyökalun käyttöönottoon kokonaisvaltaiselle laitteisto- ja ohjelmistoratkaisulle. Työkalua kokeillaan Factory 4.0:n leikkuutyökalujen ennakoivaan huoltoon tarkoitetun älykkään anturin ekosuunnittelussa. Projektin tärkeimpiä tavoitteita ovat prosessien optimointi, vikojen välttäminen, työkalujen kulumisen vähentäminen ja energiankulutuksen parantaminen. Ratkaisua sovelletaan lentokoneteollisuuden johtavan toimijan tehtaalla.

Sulautetun ohjelmistosi parempi suunnittelu

Tavoite
Hallita ohjelmistosuunnittelua

Sulautetun ohjelmiston kehittäminen sisältää useita vaiheita: toiminnalliseen vaatimukseen perustuva määrittely, sitten koodaus ja toteutus erittäin tiukoissa reaaliaikaisissa rajoissa.

Asiantuntemuksemme auttaa meitä soveltamaan uusia menetelmiä sulautettujen ohjelmistojen kehittämiseen (esim. jatkuva integraatio, MBSE, MBD). Edistämme myös ketteryyttä, joka lisää joustavuutta ja nopeuttaa tuotekehitystä.

Referenssi
Kriittisten sulautettujen ohjelmistojen kehittäminen tietoliikenteeseen ja havaintosatelliitteihin

ALTEN on tukenut asiakkaitaan vuodesta 2008 lähtien kriittisten sulautettujen ohjelmistojen kehittämisessä satelliittien tietoliikenteeseen ja Maan havainnointiin avaruudesta käsin. Tämä on tapahtunut tieteellisten sekä puolustus- tai satelliittialojen suunnitteluohjelmien puitteissa.

Toiminnot organisoidaan palvelukeskuksen kautta. Näin ALTEN voi hallita kaikkia ohjelmistomoduulien suunnittelu- ja validointiprosesseja itsenäisesti riippumatta siitä, liittyvätkö ne hyötykuorman, alustan vai valvonta- ja ohjausjärjestelmän komponentteihin. ALTEN sovelsi erityisesti MBD:tä koko suunnitteluprosessissa.

Testausstrategian jatkuva kehittäminen

Tavoite
Varmistaa, että suunniteltu ohjelmisto vastaa vaatimuksiasi ja tarpeitasi

Pyrimme jatkuvasti parantamaan testausstrategiaamme, jotta ratkaisun toimivuus voidaan varmistaa entistä nopeammin. Suosimme siksi tiettyjä osaamisalueita, kuten testausvetoista kehitystä (Test-Driven Development, TDD): mallinnuksen avulla voimme tunnistaa käyttötapaukset ja testata tuotetta hyvin varhaisessa vaiheessa. Edistämme myös automaatiota läpimenoaikojen lyhentämiseksi.

Referenssi
Kuljettajan apujärjestelmän kehittäminen

ALTEN on kehittänyt saksalaisen autonvalmistajan kanssa vuodesta 2017 lähtien kuljettajan apujärjestelmää (ADAS), joka perustuu uusimman sukupolven kameraan. Automatisoitujen ajojärjestelmien validointistrategiaa varten ALTEN loi virtuaaliset testit, jotta validointi voitaisiin aloittaa mahdollisimman varhaisessa kehitysvaiheessa. ALTENin kyky koota nopeasti useita tiimejä Saksassa, Marokossa ja Puolassa oli ratkaisevaa tämän projektin onnistumiselle.

Konsultointia kaikissa kehitysvaiheissa

Tavoite
Konsultoida sinua kehitysprosesseissa ja varmistaa, että menetelmät vastaavat standardia

Monialainen toimintamme ja vahva asiantuntemuksemme merkitsee, että tunnemme kattavasti erilaiset normit, standardit, koodaussäännöt ja parhaat käytännöt. Voimme konsultoida sinua parhaissa kehitysprosesseissa ja itse ohjelmiston arkkitehtuurissa.

Referenssi
AUTOSAR-käyttöönotto

ALTEN on AUTOSAR-konsortion luotettu kumppani, joka tukee lukuisia yrityksiä AUTOSARin käyttöönotossa tai siirtymissä.

ALTENin Saksan osaamiskeskus tuntee AUTOSAR-standardin syvällisesti. Tämä perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön johtavien yritysten kanssa sekä tunnustettuun asiantuntemukseen klassisten ja adaptiivisten alustojen konsultoinnissa ja kehittämisessä.

Sertifiointimme