Julkiset palvelut ja hallinto

Julkisen toiminnan muuttaminen digitaalisen teknologian avulla

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Nykyajan nopeasti kehittyvässä digitaalisessa yhteiskunnassa teknologia muuttaa tapaa, jolla julkisen hallinnon osat vuorovaikuttavat kansalaisten kanssa, tarjoavat palveluja ja osallistuvat demokratian prosesseihin. Digitaalinen vallankumous muovaa kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää julkisia palveluja sekä muuttaa koko julkisen hallinnon luonnetta ja hallintatapaa. Digitaalisen teknologian vaikutus julkiseen toimintaan on merkittävä, ja se ulottuu julkisen hallinnon sähköistämisestä aina avoimen datan hankkeisiin sekä älykkäiden kaupunkien kehittämiseen.

ALTEN, vaikuttava digitaalinen asiantuntija julkisella sektorilla

Digitaalisena asiantuntijana ALTEN tarjoaa korkealaatuisia palveluita sekä teknologisen kouluttamisen että huippuosaamisen suhteen. ALTEN on toiminut yli 30 vuoden ajan johtavana palveluntarjoajana julkisen hallinnon alalla.

ALTEN on julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen kumppani ympäri maailmaa, tarjoten asiantuntemustaan laajojen tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen erilaisissa teknologisissa ympäristöissä. Lisäksi ALTENilla on vankka strategia, joka perustuu teknologisiin kumppanuuksiin Oraclen ja Microsoftin kaltaisten yritysten kanssa, mikä auttaa meitä kattamaan järjestelmän elinkaaren kaikki vaiheet. Tällaiset kumppanuudet koskevat joko kehittämistä ja ylläpitoa tai keskittyvät tarvittavan infrastruktuurin tukemiseen.

ALTEN on läsnä yli sadassa organisaatiossa niin keskus-, alue- kuin paikallishallinnon tasoilla, joissa yli 400 ammattilaista osallistuu aktiivisesti päivittäisiin toimiin.

ALTEN julkisen sektorin toimialoilla

9 000

konsultteja

20+

maat

Menestystarinamme

AGILE-lähestymistavalla on monia etuja, kuten laadun parantaminen, suurempi läpinäkyvyys, riskien pienentäminen ja kyky korjata suuntaa aikataulussa ja budjetissa pysymiseksi. ALTEN otti ketterän kehityksen menetelmät käyttöön sähköisen hallinnon sovellusten kehityksessä erään eurooppalaisen valtion valtiovarainministeriölle.

Julkisella sektorilla on investointihankkeissaan suuri haaste: miten se voi vastata tehokkaasti käyttäjien tarpeisiin niukoilla resursseilla? ALTEN hyödyntää teknistä ja organisatorista osaamistaan sekä toiminnallistaasiantuntemustaan tukeakseen eräänEuroopan valtion puolustusministeriötä sen kaikkien radiolaitteiden nykyaikaistamisessa.

Paikallishallinto hyödyntää uusia digitaalisia käytäntöjä yhdistääkseen infrastruktuurin ja viranhaltijat parantaakseen palvelujen tarjontaa ja alueiden houkuttelevuutta. ALTEN tukee verkostokaupunkeja ja paikallisviranomaisia varten kehitettyjä ratkaisuja, joiden tavoitteena on asettaa kansalaisosallistuminen älykaupunkikonseptin ytimeen.

Tietotekniikkaratkaisujen hallinta monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa organisaatioympäristössä ei ole koskaan helppoa. ALTEN vastaa kaikkien tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnasta erään Euroopan valtion teollisuusministeriössä hyödyntäen Kanban-menetelmää operatiivisten kustannusten vähentämiseksi.

ASIAKKAAMME

Hallitukset

Australian hallitus, Confédération Suisse…


Ministeriöt

Iso-Britannian puolustusministeriö, Espanjan puolustusministeriö, Espanjan teollisuus-, ja matkailuministeriö, Espanjan valtiovarainministeriö…

Palvelun tarjoaja

Groupe La Poste, Gruppo Poste Italiane, Fondo de Garantia Salarial, Registradores de España….

Ota yhteyttä