Ohjelmistotestaus

Ohjelmistotestaus laadukkaan asiakaskokemuksen takaamiseksi

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Digitaalisen murroksen takia testaus on noussut ratkaisevaan asemaan yrityksissä parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Myös päättäjät tiedostavat, mitä puutteet laadussa maksavat sekä taloudellisesti että mainehaittoina. Ohjelmistotestaus on ohjelmistokehityksen tärkeä tukipilari, johon muutokset myös vaikuttavat.

ALTEN vastaa haasteisiin nostamalla innovaation ohjelmistotestauspalveluidensa keskiöön. Tarjoamme asiakkaillemme huolellista testausta, joka täyttää tiukat laatu- ja suorituskykystandardit. Yhdistämme asiantuntijoidemme osaamisaloja ja voimme näin tarjota asiakkaillemme huippuasiantuntemusta ohjelmistotestauksen kaikilla osa-alueilla.

Ohjelmistotestauksen automaatio

Ketterien menetelmien ja DevOps-metodologian käyttö ja leviäminen pakottavat uudistamaan testauskäytäntöjä, jotta niistä ei muodostu pullonkaulaa ohjelmistokehitykseen. Siksi on tärkeää saavuttaa korkea automaatiotaso, joka takaa laadun ja varmistaa nopean markkinoille tulon.

Automaatio koskee kaikkia prosesseja, myös ohjelmistotestausta. Testiympäristöjen määrittelyssä ja perustamisessa on siis tärkeää pystyä hyödyntämään virtualisoinnin ja pilvilaskennan uusia mahdollisuuksia.

Testausmarkkinat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina yritysten digitaalisen murroksen vetämänä.  ALTENilla on suunnittelu- ja IT-palveluiden johtajana laajasti kyvykkyyksiä ja vahvaa asiantuntemusta kaikessa tässä toiminnassa. Globaalina ISTQB®-kumppanina konsernimme tarjoaa laajan valikoiman testauspalveluita, jotka nojaavat neljään pilariin: konsultointi, testaus, automaatio ja koulutus.

Konsultoi – Testaa – Automatisoi – Kouluta

Asiantuntemuksemme

Konsultointia testauskäytäntöjesi optimointiin

Tavoite
Tukea sinua ohjelmistotestauksen käytäntöjen parantamisessa

Konsultointipalvelumme auttaa sinua parantamaan testausprosessejasi niin käytäntöjen kuin työkalujen osalta. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, muun muassa kypsyystutkimuksia, testauksen teollistamisprosesseja, tukea turvallisessa siirtymässä ketteriin menetelmiin ja apua testauksen hankintamenettelyjen määrittelyssä.

Autamme sinua vastaamaan näihin kysymyksiin määrittelemällä testausstrategian ja tarvittavan kohdeorganisaation.

Referenssi
Tapaustutkimus

Tiekartan määrittäminen testikäytäntöjen teollistamiseksi

ALTENin asiakas kävi läpi muutoksen, jossa ammattimaistettiin testaustoimintaa ja teollistettiin ratkaisujen validointiprosessia. ALTEN auttoi laatimaan etenemissuunnitelman testauskäytäntöjen teollistamiseksi. Tähän sisältyi testausprosessien määrittely ja toteuttaminen, parhaiden käytäntöjen luominen testauksen työkuorman arviointiin ja avaintekijöiden tunnistaminen testauspanostusten tehokkaaseen hallintaan.

Testauskäytäntöjen kypsyyden arviointi

ALTEN auttoi asiakastaan auditoimaan testauskäytäntönsä, ymmärtämään testaustoimintojen nykyisen kypsyysasteen ja laatimaan suunnitelman parannuksista. Tämän jälkeen tiekartan tehtävät priorisoitiin sijoitetun pääoman tuotto-odotusten mukaisesti.

Testaustehdas (Test Factory)

Tavoite
Tukea ohjelmistojen testausta eri tasoilla

Test Factory -palveluihimme kuuluu erilaisten testaukseen liittyvien toimintojen hallinta. Tämä sisältää laajalti erilaista toimintaa, mukaan lukien:

  • Testauksen eri tasot moduuleista kokonaisuuksiin, toiminnallisesta testauksesta hyväksyntään
  • Testien tyypit: toiminnallinen, saavutettavuus, käytettävyys tai suorituskyky
  • Käyttöönoton validointi hyväksymistestauksen strategian määrittelystä hyväksymisraportin laatimiseen
  • Ketterät ja V-mallin testausmenetelmät

Referenssi
Tapaustutkimus

Ulkoistetun palvelukeskuksen perustaminen

Asiakas halusi testauskumppanilta tukea omille asiakkailleen tarjoamiensa ratkaisujen laadun parantamiseksi. Tämä tavoite edellytti testauksen työkuormien teollistamista ja virtaviivaistamista.

Palvelukeskuksen perustaminen sovellusten uudelleensuunnitteluprojektia varten

Asiakas oli mukana strategisessa projektissa, jossa uudistettiin tilaajanhallintaprosessia. ALTEN sai tehtäväkseen toteuttaa testauspalvelukeskuksen, joka validoi ratkaisun ketterästi viiden pääiteraation kautta.

Ohjelmistotestauksen automatisointi

Tavoite
Auttaa sinua hyödyntämään automaatiota parhaiten

Korkea automaatioaste on noussut prioriteetiksi, jotta testauksesta ei muodostuisi pullonkaulaa ohjelmistokehitysprosessiin. ALTENin monet vahvuudet vastaavat tähän tarpeeseen:

  • Kokemusta alalta, sekä automaation mahdollisuus- ja toteutettavuusselvityksistä että kokonaisvaltaisesta projektinhallinnasta.
  • ALTENin testausmenetelmät (ALTEN Test Assets, A.T.A.) on työkalupakki, joka ilmentää lähestymistapaamme tukevien ja optimoivien menetelmien ja työkalujen rikkautta. Työkalupakki sisältää mallin projektin kaikkien vaiheiden hallintaan, työkalut tuloskortin rakentamiseen ja ROI:n laskemiseen sekä matriisin parhaiden automaatiokohteiden valintaan.
  • Vakiintuneet käytännöt ja kokeneet konsultit, jotka tuntevat alan keskeiset työkalut.

ALTEN pystyy vastaamaan kaikkiin haasteisiisi testauskäytäntöjesi teollistamisessa ja optimoinnissa.

Referenssi
Tapaustutkimus

Testausautomaation viitekehyksen rakentaminen

Osana asiakkaan testauskäytäntöjen teollistamista ALTEN rakensi testausautomaation viitekehyksen liitettävyyspalvelusovellusten validointiin. Automaatio on tämän strategian ytimessä parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseksi ja markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi.

Testausautomaatiostrategian määrittely

ALTEN tuki asiakastaan testauksen kattavuuden laajentamisessa ja ei-regressiotestauksen kustannusten vähentämisessä. Asiakas halusi uuden automaatiostrategian, joka sovittaisi yhteen nämä kaksi tavoitetta ja lisäisi ketterää toimintaa. Agile- ja DevOps-muutoksen yhteydessä ALTEN loi automaatiostrategian, jonka ensisijainen tavoite oli vähentää ei-regressiotestauksen kustannuksia.

Ohjelmistotestauksen koulutus

Tavoite
Ammattimaistaa ohjelmistotestaajan rooli

ALTEN Academy kouluttaa ja sertifioi työntekijöitämme säännöllisesti kaikilla testauspoluilla ISTQB®-oppisisältöjen mukaisesti. Näin käytössäsi on huippukonsultit, jotka tuntevat alan parhaat käytännöt.

Yhteistyömme