Järjestelmäsuunnittelu & PDM

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Nykyisessä globaalissa kontekstissa järjestelmäsuunnittelun tulee luoda valmistajille mahdollisuuksia vastata erilaisiin haasteisiin. Haasteet voivat liittyä projektien koordinointiin monikansallisissa teollisissa ympäristöissä, tai useista komponenteista, osajärjestelmistä ja rajapinnoista koostuvien järjestelmien lisääntyvään monimutkaisuuteen. Lisäksi on täytettävä yhä useampia teknisiä, lainsäädännöllisiä, toiminnallisia ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia sekä kyettävä selviytymään uudenlaisista uhista. Suorituskyvyn optimoiva järjestelmäsuunnittelu mahdollistaa myös tuotteen elinkaaren tehokkaan hallinnan. Tänä päivänä järjestelmäsuunnittelu onkin synonyymi digitalisaatiolle, innovaatioille ja kilpailukyvylle.

ALTENin järjestelmäsuunnittelun palvelut tukevat monialaisia projektejasi ja auttavat sinua hallitsemaan tuotteidesi monimutkaisuutta. Tämä tapahtuu varmistamalla järjestelmäkomponenttien johdonmukainen ja tehokas integrointi sekä yhteensopivuus. Tunnistamme, dokumentoimme ja hallitsemme vaatimuksia järjestelmällisesti, ja takaamme jäljitettävyyden koko kehitysprosessin ajan. Tarjoamme ratkaisuja, jotka ottavat huomioon kaikki rajoitteet ja tavoitteet, kuten teknisen suorituskyvyn, kustannukset, kehitysaikataulut, luotettavuuden, huollon ja energiatehokkuuden.

ALTENin järjestelmäsuunnittelulla on aktiivinen rooli tuotteiden elinkaaren hallinnan optimoinnissa. Tämä kattaa kaiken suunnittelusta valmistukseen, mukaan lukien ylläpito, jätehuolto ja järjestelmien tai komponenttien kierrätys. Hallitsemme sekä järjestelmäsuunnittelun perustyökalut että uudet PDM-työkalut suunnittelutietojen ja prosessien hallintaan (3DX, DNG, RTC, RQM).

Menetelmät ja työkalut innovaation tueksi

Innovaatio-osastomme (DIN) tuella pyrimme olemaan todellinen kumppani matkalla kohti innovaatioita. Järjestelmäsuunnittelun osalta Smart Design -tutkimusohjelman toteuttaminen on mahdollistanut erilaisten teknisten kysymysten tarkastelun: mallipohjainen järjestelmäsuunnittelu (MBSE), monitieteinen analyysi ja optimointi (MDAO), Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ja erityisesti MB-testaus.

Innovaatiotiimimme työskentelevät asiakkaidemme – valmistajien ja start-up-yritysten – kanssa hyvin vaihtelevissa tarpeissa: monitoiminnallinen suunnittelu, yhteissuunnittelu, valvonta ja tarkastukset, korjausmenetelmät, kierrätysketjun valvonta, integrointi ja validointi, varmuuden lisääminen, vaatimusten jäljitettävyys tai MBSE:n ja MBSA:n yhdistäminen.

DIN:n lähestymistapa järjestelmäsuunnitteluun sisältää myös useiden innovatiivisten tieteellisten käsitteiden tutkimisen: älykkään vaatimusmallinnuksen (Smart Requirement Modelling, SRM) tehtaaseen liittyvät hankkeet, vaatimusmallinnuksen teollistuminen, verifioinnin ja validioinnin yksinkertaistaminen ja automatisointi vaatimusmallintamisen avulla, suunnittelun jäljitettävyys, terveydentilan seurantaan liittyvä suunnittelu ja niin edelleen.

Kun järjestelmät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja sisältävät useita teknologioita, ALTEN tarjoaa monialaisen asiantuntemuksensa auttaakseen sinua rakentamaan kompleksisia ja innovatiivisia järjestelmiä, jotka vastaavat parhaiten organisaatiosi tarpeita. ALTEN hallitsee järjestelmiesi suunnittelun alusta loppuun.

Koulutus – Konsultointi – Suunnittelu – Integrointi

Asiantuntemuksemme

Järjestelmäsuunnittelun koulutus 

Tavoite
Auttaa henkilöstöäsi kehittämään taitojaan järjestelmäsuunnittelussa

ALTEN Academy kouluttaa ja sertifioi henkilöstösi järjestelmäsuunnitteluun riippumatta organisaatiosi erityispiirteistä. Tämä tehostaa tiimisi toimintaa ja varmistaa uusimman tekniikan mukaiset käytännöt.

Referenssi
MBSE-menetelmien koulutus

Asiakas pyysi ALTENia kouluttamaan työntekijöitään MBSE-menetelmiin, joita on tarkoitus soveltaa ilmailuelektroniikan järjestelmäsuunnitteluun. ALTEN tarjoaa koulutusta toiminnallisten, loogisten ja fyysisten arkkitehtuurien mallintamiseen tässä asiakkaalle ominaisessa viitekehyksessä.

Järjestelmäsuunnittelu & PDM-konsultointi

Tavoite
Järjestelmien sertifiointi ja optimointi 

Monimutkaisten arkkitehtuurien hallintamme perustuu vuosien kokemukseen. Sen avulla voimme sertifioida kaikki järjestelmäsi, vaikka ne koostuisivat erilaisista teknologioista. Tuemme sinua myös järjestelmien päivittämisessä ja optimoinnissa.

Referenssi
Lähialueen toimituskeskuksen perustaminen

ALTEN on kehittänyt asiakkaalleen useita teknologioita (avioniikka, hydrauliikka, sähkö) yhdistävän järjestelmäsuunnittelun nearshore-toimituskeskuksen Espanjaan.

Järjestelmäsuunnittelu

Tavoite
Suunnitella monimutkaisia järjestelmiä liiketoimintasi rajoitusten ja vaatimusten mukaisesti

Suunnittelemme monimutkaiset järjestelmäsi ja seuraamme niiden kustannusten, laadun ja määräaikojen kehitystä nykystandardien mukaisesti.

Referenssi
Tekniset tiedot ja suunnittelu

ALTEN auttaa asiakastaan määrittelemään ja suunnittelemaan kaikki järjestelmänsä (useiden toimipaikkojen moniohjelmaprojekti).

Integraatio

Tavoite
Varmistaa järjestelmäkomponenttien täydellinen integrointi

Laadimme testaussuunnitelmat, joilla varmistamme eri kokonaisuuksista muodostuvan monimutkaisen järjestelmäsi tehokkaan integraation pöydällä tai testialustalla, simulaatioiden tai todellisten laitteiden avulla.

Referenssi
Integraatio 

ALTEN toteuttaa satelliittilaitteiden ja -järjestelmien integrointia osana avaruustoimintaamme ja yhteistyössä suurten teollisten toimijoiden ja avaruusjärjestöjen (erityisesti CNES:n) kanssa. ALTEN tukee asiakastaan satelliittikomponenttien integroinnissa osana kansainvälistä ranskalais-amerikkalaista projektia. ALTENin monialaiset suunnittelutiimit kattavat kaikki kokoonpanon, integroinnin ja testauksen vaiheet (AIT): integrointimenettelyjen määrittely operaattoreille, osajärjestelmien toiminnan varmentaminen ja suorituskyvyn validointi kokoonpanon jälkeen laukaisupaikalle saakka.

Sertifiointimme

Yhteistyömme