Puolustus-, turvallisuus- & meriteollisuus

Tunnista. Suojele.
Havaitse. Reagoi.

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Puolustus-, turvallisuus- ja meriteollisuudella on tärkeä rooli valtioiden turvallisuuden, suojelemisen ja vakauden varmistamisessa eri puolilla maailmaa.

Näihin teollisuudenaloihin kuuluu moninaisia toimintoja, teknologioita ja organisaatioita, jotka keskittyvät kansallisten puolustusvalmiuksien ylläpitämiseen ja aluevesien turvaamiseen.  

Teollisuudenalat tekevät myös usein tiivistä yhteistyötä hallitusten ja puolustukseen liittyvien tahojen kanssa varmistaakseen ja parantaakseen valmiustilaansa, sekä sopeutuakseen kehittyviin turvallisuushaasteisiin alati muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä. 

Epävarma geopoliittinen ympäristö

Maailmanlaajuinen geopoliittinen tilanne on tällä hetkellä erittäin huono. Kahden vuosikymmenen terrorismin torjunnan jälkeen sotilasvallat valmistautuvat valtioiden välisten konfliktien paluuseen. Puolustusteollisuudella on käytössään ennennäkemättömiä budjetteja, joita sen tulee osata hyödyntää nopealla aikataululla ja ryhtyä kehittämään uuteen tilanteeseen soveltuvia varusteluohjelmia (ilmataistelu-, meripuolustus-, avaruus- ja kyberohjelmat jne.).  
Samaan aikaan alan tulee kehittyä (data, robotisaatio jne.), jotta se pystyy valmistautumaan teknologisiin läpimurtoihin. 

Ilmatilasta digitaaliseen tilaan: kotimaan turvaamiseen uudet haasteet

Lentoliikenteen romahtaminen ja kansalliset lockdownit ovat vähentäneet sisäisen turvallisuuden toimia useimmissa maissa. Samaan aikaan siirtyminen etätyöhön on altistanut monet organisaatiot kyberhyökkäyksille. Alan suurimmat toimijat asemoivat toimintansa nyt digitaalisen turvallisuuden avainalueille, joista tärkeimpinä nähdään pilvijärjestelmät ja digitaalinen identiteetti. Investointeihin liittyy lukuisia aloitteita, joilla pyritään ratkaisemaan IT- ja kyberturvallisuustaitojen puute. Näitä ovat kumppanuudet ohjelmistoyritysten kanssa, erityiset koulutusohjelmat jne. 

ALTEN, kumppanisi puolustus- ja turvallisuushankkeissa

Kehittämällä teknologiaa, ALTEN Group tukee asiakkaidensa digitaalista siirtymää. ALTEN suunnittelee puolustussektorille lentokoneita, taisteluajoneuvoja ja sulautettuja järjestelmiä. ALTEN osallistuu myös meripuolustusteollisuuden alalla laivojen ja sukellusveneiden suunnitteluun. ALTEN tukee asiakkaitaan ja hallituksia identiteettitietojen turvaamisessa sekä biometristen tietojen ja yhteysratkaisujen turvaamisessa. 

ALTEN puolustus-, meriteollisuus- ja turvallisuusalalla

200 M€

2022 liikevaihto

2,900

Asiantuntijoita

20+

maassa

ALTENin palvelualat

Maapuolustus

Ilmapuolustus 

Meripuolustus 

Digitaalinen turvallisuus

Onnistumistarinamme

Asiakkaallamme oli työn alla mittava projekti, joka liittyi suurikokoisen laitteen rakentamiseen. ALTEN sai projektissa vastuulleen laitteen potkurien teknisten ohjeiden suunnittelun ja kirjoittamisen. Teknisiin ohjeisiin lukeutuivat potkurien tuotanto-ohjeet, asiakasdokumentit, potkurien tekniset piirustukset, potkurien käyttöönotto-ohjeet ja huolto-ohjeet. ALTEN työsti projektin aikana yhteensä useita satoja teknisiä dokumentteja. Kokonaisuudessaan projekti kesti kaksi vuotta.

Taistelualustojen digitalisoinnin lisääntyessä ja verkkokeskeisen sodankäyntikyvyn parantamiseksi, käyttäjät tarvitsevat paremman ihmisen ja koneen välisen käyttöliittymän (Human-Machine Interface, HMI), kyetäkseen käsittelemään suurta määrää informaatiota.  

ALTEN tarjoaa asiantuntemustaan HMI-suunnittelussa ja sulautettujen ohjelmistojen kehittämisessä monille puolustusalan elektroniikkalaitteiden toimittajille (jalkaväen taktinen tablettitietokone, optoelektroniikka, satelliittiteknologia, UAV jne.). 

Ikääntyneiden panssaroitujen ajoneuvojen korkeat ylläpitokustannukset ja alhainen käytettävyysaste pakottavat maavoimat uudistamaan kalustoaan. Tavoitteena on monipuolisuus, parempi projisointikyky ja omistuskustannusten hallinta.  

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ALTENin suunnittelijat osallistuvat seuraavan sukupolven panssaroitujen alustojen kehitysohjelmiin, jotka liittyvät koneenrakennukseen (ajoneuvojen rakenne jne.) ja ajoneuvojen testaukseen. 

Suojellakseen 10 miljoonaa neliökilometriä Euroopan ilmatilaa, NATO tarvitsee käyttöönsä jäsenmaidensa kesken koordinoidun ilmapuolustusjärjestelmän. 

ALTEN, joka pystyy hallinnoimaan kansainvälisiä suunnitteluhankkeita, tukee kansainvälistä C4ISR-järjestelmiin erikoistunutta yritystä ratkaisunsa käyttöönotossa useissa Euroopan maissa. Suunnittelijamme huolehtivat järjestelmäintegraatiosta, järjestelmän hallinnasta ja teknisestä tukitoiminnasta. 

Optimoituun rahoitusmalliin siirtyessään asevoimat lisäävät ulkoistettujen sotilaspalvelujen käyttöä taistelukenttien ulkopuolella.  

Puolustusratkaisujen maailmanlaajuinen teollinen toimija ja edelläkävijä luotti ALTENin vastuulle vaativan sotilaskoulutusohjelman. Menestyäkseen tehtävässä, ALTEN ottaa käyttöön integroidun tietokonepohjaisen koulutusratkaisun, aina henkilökohtaisista valmennuksista verkko-oppimisalustoihin asti. Koulutuksen piirissä ovat maahenkilöstö (insinööri- ja huoltohenkilöstö) ja ohjaamohenkilöstö (lentäjät ja järjestelmäkäyttäjät).

Internet-protokollan (IP) mahdollistamien pankki-, terveydenhuolto-, viihde- ja jopa älykkäiden energia- ja liikennejärjestelmien laajamittaisen käytön myötä kyberturvallisuuden haavoittuvuuksista ja ominaisuuksista on tullut yksi asiakkaidemme prioriteettialue.  

ALTEN yhdessä ALTEN SIR GSS:n kanssa tukee asiakkaitaan (valtion turvallisuusvirastoja, pankkeja, teollisuutta jne.) SCADA-haavoittuvuuksien auditoinneissa, ISO27001-konsultointipalveluissa, SOC-toteutuksissa, kulunvalvonnassa, tietojen salauksessa, penetraatiotesteissä jne. 

Asiakkaamme

Puolustus & meriteollisuus

Airbus Group, Leonardo, Dassault Aviation, Naval Group, Saab, Nexter, General Dynamics…Safran Group, Thales Group, MBDA, Honeywell, Rheinmetall…

Turvallisuus

Airbus D&S, Safran Group, Thales DIS, IDEMIA, Orange Groupe…

Ota yhteyttä