Sovellusohjelmisto

Yksinkertaista tietojärjestelmäsi ja tehosta toimintaasi

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

IT-järjestelmien monimutkaistuminen koskettaa organisaatioita niiden koosta riippumatta. ALTEN on suunnitellut sovellusohjelmistonsa siten, että tietojärjestelmät muuttuvat aidoiksi välineiksi arvon luomiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen.

ALTEN tukee sinua alusta loppuun ohjelmistosovellusten luomisessa kaikille alustoille niin verkkoon kuin mobiililaitteille. Missiomme on tarjota asiakkaillemme parhaat hallintajärjestelmät, jotka tuovat yhteen sopivimmat toiminnot sekä käyttäjille liiketoiminnoissa että loppuasiakkaille.

Tietojärjestelmien muutos liiketoiminnan kasvun edistämiseksi

Digitalisaatio vaikuttaa organisaatioihin suuresti ja kokonaisvaltaisesti. Tietojärjestelmät ovat tämän mullistuksen ytimessä. Digitaalisuus on läsnä kaikkialla ja liitettävyystarpeet lisääntyvät. Tämä muuttaa merkittävästi tapaa, jolla yritykset ja organisaatiot käsittelevät, tallentavat ja käyttävät tietoa.

Tiedon lisääntyminen ja monipuolistuminen kiihdyttää kasvua yrityksissä, jotka pystyvät keräämään entistä suurempia ja monipuolisempia tietokokonaisuuksia digitaalisten teknologioiden avulla. Jotta näitä tietoja voidaan hyödyntää mahdollisimman kattavasti, tietojärjestelmät on suunniteltava ja niitä on pidettävä yllä siten, että tietoa voidaan hallita ja analysoida reaaliaikaisesti.

Näiden luonteeltaan monimutkaisten muutosten vuoksi IT-infrastruktuuria on mietittävä uudelleen. Siitä on tehtävä ketterämpi ja skaalautuvampi, jotta se pysyy mukana teknologian kehityksessä ja markkinoiden muutoksessa.

ALTEN on suunnitellut sovellusohjelmistopalvelunsa vastatakseen näihin haasteisiin. Tuemme sinua tietojärjestelmien suunnittelussa määrittelytyöstä strategian toimeenpanoon, sekä järjestelmien modernisoinnissa ja ylläpidossa. Palvelumme perustuvat ALTENin pitkään kokemukseen ja asiantuntemukseen konsultoinnissa ja T&K-alalla sekä hyväksi havaittuihin menetelmiin, jotka nojaavat yhteiseen tahtoon nopeuttaa arvon luomista organisaatiossasi.

Asiantuntemuksemme

Sovellussuunnittelu ja työn lähtökohdat

Tavoite
Määritellä ja valmistautua sovellusten modernisointiin

ALTEN tarjoaa tarpeidesi mukaista strategista tukea, jotta voit ennakoida ja valmistautua uusien sovellusten luomiseen tai nykyisten modernisointiin ennen kehitysprosessin aloittamista. ALTENin strategisen puitesuunnittelun palvelut perustuvat ALTENin osaamiskeskusten (Centres of Excellence) kehittämään analyysi- ja konsultointimetodologiaan ja vahvaan tekniseen asiantuntemukseen:

  • Sovellusekosysteemin analyysi uuden sovelluksen rajapintojen määrittämiseksi
  • Modernisoitavan sovelluksen analyysi käänteissuunnittelun avulla kehittämisessä tarvittavan dokumentaation luomiseksi
  • Suunnitteluajattelu ja UX/UI-työpajat ennakoivaan vuorovaikutukseen liiketoimintojen kanssa sekä sovelluksen suunnitteluun toiminnallisesta näkökulmasta
  • Sovellusarkkitehtuurin analysointi kontekstiin sopivan suunnitelman luomiseksi
  • Alustavan kehitysjonon luominen kehitystyökuorman arvioimista varten

Referenssi
Tapaustutkimus

ALTEN ohjasi asiakastaan ​​strategiassa usean tuotemerkin ratkaisuekosysteemin perustamiseksi. ALTEN hyödynsi Design Thinking -lähestymistapaa ja määritteli sen avulla teknisen ja toiminnallisen ratkaisun, joka huomioi asiakkaiden erilaiset tarpeet sekä UX Designin B2C-ympäristössä.

Uusien sovellusten rakentaminen

Tavoite
Maksimoida lisäarvo ja innovaatiot sovelluskehityksen avulla

ALTENin tekniset, monialaiset ja ketterät tiimit ovat tukenasi alusta loppuun strategian määrittelyssä uusien sovellusten luomiseksi.

  • Natiivi DevSecOps-lähestymistapa (kehitys – turvallisuus – operaatiot): tietoturva integroidaan kehitystyön jokaiseen vaiheeseen suunnittelusta tuotantoon, testaukseen ja toteutukseen. Näin DevSecOps optimoi tietoturvan hallinnan ja nopeuttaa kehityssykliä.
  • Räätälöity asiantuntijatiimi: ALTENin nearshore-, offshore- ja greenshore-keskusten kautta käytössäsi on tarpeitasi parhaiten vastaavat paikalliset ja kansainväliset tiimit
  • Käyttäjäkokemus: UX on avainasemassa onnistuneiden ja tehokkaiden sovellusten kehittämisessä, ja se on ALTENin palveluiden ytimessä. Kehittäjämme tekevät tiivistä yhteistyötä UX/UI-suunnittelijoiden kanssa, jotta UX on osa sovelluskehityksen strategiaa ja käyttäjille voidaan luoda heidän odotustensa mukaisia ominaisuuksia. 

Referenssi
Tapaustutkimus

ALTEN tuki asiakastaan ​​digitaalisessa murroksessa kohti vahvempaa, monikanavaista kaupallista lähestymistapaa koko prosessin ajan. Tiimit osallistuivat analysointiin, UX/UI-suunnitteluun ja mikropalvelun toteutukseen.

Kolmannen osapuolen sovellusten ylläpito (TMA)

Tavoite
Hallita suorituskykyä ja parantaa kilpailukykyä

ALTEN-ryhmä ja kokeneet konsulttitiimimme tukevat lukuisia yrityksiä eri aloilla korjaavissa, ennaltaehkäisevissä ja kehitystä tukevissa ylläpitopyynnöissä. Ketterä tiimimme sopeutuu nopeasti ja parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme työympäristöihin. Laaja maantieteellinen kattavuus varmistaa, että voimme vastata kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin ALTEN-toimituskeskusten kautta, ja parantaa näin heidän kilpailukykyään.

Referenssi
Tapaustutkimus

ALTEN tuki asiakastaan ​​digitaalisessa murroksessa, jonka tavoitteena oli liiketoimintasovellusten korkea saatavuus ja pienemmät ylläpitokustannukset. ALTENin tiimit työskentelivät kehityksen, vikojen korjaamisen ja liiketoimintakäyttäjien tuen parissa. Projekti toteutettiin ketterässä projektitiimissä (Scrumban), johon kuului osallistujia Ranskasta ja offshore-toimituskeskuksesta.

Tapaustutkimus

Tavoite
Muuttaa tietojärjestelmät liiketoiminnan kiihdyttäjiksi

Tietojärjestelmät ovat organisaatioiden hermokeskuksia, joiden on tänä päivänä kyettävä vastaamaan kehitykseen ja muutoksiin yrityksissä. Siksi ALTEN valjastaa tekniset kykynsä ja innovatiivisuutensa palvelemaan asiakkaiden strategioita tietojärjestelmien modernisoimiseksi. 

  • Kohti pilvilähestymistapaa: ALTEN tukee asiakkaitaan heidän valmistellessaan mahdollisimman tehokasta siirtymää pilviympäristöön. Pilvimalliin siirtyminen on yritysten IT-osastoille äärimmäisen tärkeä haaste, jonka ratkaiseminen tuottaa monia hyötyjä niin kustannusten kuin suorituskyvyn osalta. Tiimimme luovat asiakkaidemme kypsyystason ja tarpeiden mukaan räätälöidyt strategiat pilvisiirtymään.
  • Kohti vihreän IT:n lähestymistapaa: ALTEN tukee asiakkaitaan monimutkaisten ja ympäristön kannalta kestävien järjestelmien suunnittelussa. Työtä ohjaavat vihreän koodin lähestymistapa, teknologiaratkaisujen viitekehys ja energiavaikutusten mittaaminen.  Tavoitteena on optimoida sisäisten IT-palveluiden ympäristövaikutukset.

Referenssi
Tapaustutkimus

ALTEN auttoi asiakastaan ​​suunnittelemaan uudelleen lippulaivatuotteensa ja kriittiset resurssinsa sekä parantamaan tuotteensa suorituskykyä, ergonomiaa ja soveltuvuutta erilaisiin laitteisiin. Projektin tavoitteena oli vähentää merkittävästi teknistä velkaa ja ylläpitokustannuksia kattavan digitaalisen lähestymistavan, käänteisen suunnittelun, uudelleenarkkitehtuurin ja laadunvalvonnan avulla. Näin asiakas sai käyttöönsä modernin, tarpeisiinsa räätälöidyn työvälineen.

Sovellusohjelmistopalveluiden lisäarvo