Mekaniikka ja materiaalit

Paranna tuotteidesi suorituskykyä, ota käyttöön uusia teknologioita ja tue energiamurrosta

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Yritykset kohtaavat tänä päivänä runsaasti haasteita, joiden vuoksi innovaatioita tarvitaan enemmän kuin koskaan. Innovointi parantaa tuotteiden suorituskykyä, turvallisuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi se vähentää eri toimialojen ympäristöjalanjälkeä.

ALTENin mekaniikka- ja materiaalipalvelut perustuvat uusiin teknologioihin ja vihreän energian integroimiseen teollisuussektorille. Autamme asiakkaitamme optimoimaan tuotteidensa suunnittelua ja huomioimme samalla tähän liittyvät tiukatkin rajoitteet. Autamme yrityksiä löytämään parhaan tasapainon, jossa täyttyvät suorituskykyä koskevat, usein keskenään ristiriitaiset tavoitteet. Hallitsemme täydellisesti perinteiset suunnittelumenetelmät ja tarjoamme ne asiakkaidemme käyttöön. Yhdistämme niitä uusimpiin teknologioihin ja kehitämme näin tehokkaampia tuotteita markkinoille entistä nopeammin. Jatkuva monialainen toimintamme tuo käyttöömme parhaita käytäntöjä ja asiantuntemusta ilmailu-, avaruus-, auto-, rautatie- ja moottorisektoreilla.

Huipputuotteiden suunnittelu yhdistyy suunnitteluprosessien, -menetelmien ja -työkalujen jatkuvaan parantamiseen

Mekaniikka- ja konerakennusalan työskentelytavat muuttuvat rajusti. IT:n ja eri alojen osaamista yhdistävien taitojen, kuten datan ja mallintamisen, jatkuva kehitys on lisännyt järjestelmällistä jatkuvaa parantamista yrityksissä. Lisäksi valmistajien on parannettava tuotteitaan jatkuvasti ja tehtävä niistä tehokkaampia, taloudellisempia, vihreämpiä ja niin edelleen.

Konetekniikka kytkeytyy moniin teollisuuden aloihin. ALTEN kehittää huippuluokan ratkaisuja mekaaniseen suunnitteluun, rakennelaskentaan ja mitoitukseen, lämpö- ja nestelaskelmiin sekä materiaalitieteeseen. Tarjoamme sinulle monialaista asiantuntemusta takaamaan tuotteidesi ja organisaatiosi suorituskyvyn. Olemme sitoutuneet kehittämään uusia ratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten liiketoimintaasi ja soveltuvat tuotteidesi optimointiin.

Konsultointi – Konseptointi – Kehittäminen – Optimointi

Asiantuntemuksemme

Konsultointi suunnitteluprosessien uudistamiseksi

Tavoite
Määritellä ja parantaa suunnitteluprosesseja

Konsultointivaiheessa ALTEN auttaa sinua määrittelemään prosessit, menetelmät ja työkalut tuotteidesi suunnitteluun.

Tämä tapahtuu eri tavoin, muun muassa tukemalla teknisten näkökulmien määrittelyä ja uusien menetelmien kehittämistä sekä kehittämällä ja optimoimalla suunnittelutyökaluja.

ALTENin tiimit voivat myös auttaa sinua näiden muutosten läpi tarjoamalla koulutusta ja operatiivista tukea uusien menetelmien ja työkalujen käyttöön.

Referenssi
Suunnitteluprosessin automatisointi

ALTEN tukee asiakastaan ​​suunnitteluprosessien automatisoinnissa. Projektilla on useita tavoitteita:

  • Vähentää insinöörien työkuormaa suunnitteluvaiheessa erityisesti automatisoimalla tehtäviä, joiden tekninen lisäarvo on vähäinen
  • Maksimoida nykyisten osien uudelleenkäyttö ja alentaa tuotantokustannuksia
  • Kehittää päätöksentekovälineitä

Tulevaisuuden tuotteiden konseptointi

Tavoite
Innovoida ja määritellä huomisen tuotteet

Konsepti- ja arkkitehtuurivaiheissa ALTEN tukee sinua tuotteidesi määrittelyssä ja auttaa vastaamaan toimialasi haasteisiin. Olipa kyse ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, tehdassuunnittelusta tai satelliittikonstellaatioiden määrittelystä, ALTEN opastaa asiantuntevasti projektien läpiviennissä.

Referenssi
Vetysäiliöiden integrointi lentokoneisiin

ALTENin tiimit Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa ja Romaniassa tukevat asiakkaita heidän tutkimus- ja innovaatiotyössään ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Päähankkeisiimme kuuluu investointi AIRBUSin ja DGAC:n rinnalla STOHYC (Cryogenic Hydrogen Storage) -projektiin, jossa määritellään paras ratkaisu vetysäiliöiden integroimiseksi tulevaisuuden lentokoneisiin. Tässä huomioidaan säilytys- ja turvallisuusrajoitukset, jotka liittyvät kryogeenisten nesteiden ottamiseen lentokoneeseen.

Nykyisten tuotteiden kehitys

Tavoite
Suunnitella tuotteita huipputeollisuuden tarpeisiin viimeisintä yksityiskohtaa myöten

ALTEN tukee sinua tuotteidesi kehittämisessä.

Referenssi
Tuotesuunnittelua autoteollisuudelle

ALTEN tukee suuria autovalmistajia ajoneuvojen sähköistämisessä suunnittelemalla erilaisia laitteita, kuten akkuja, inverttereitä ja sähkömoottoreita.

Tuotteiden optimointi

Tavoite
Parantaa nykyisiä tuotteita niiden suorituskyvyn optimoimiseksi

Tuotannon elinkaaren aikana ALTEN tukee sinua nykyisten tuotteidesi optimoinnissa: tuotantokustannusten ja -nopeuden, huollettavuuden tai ekologisen kestävyyden parantamisessa.

ALTENin tiimit tuntevat tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta valmistukseen ja käyttöön. ALTEN käyttää optimointivaiheessa suunnittelun tuottamaan arvoon perustuvia menetelmiä sekä monifysikaalista simulointia. Näin määrittelemme parhaat kriteerit optimoidulle ratkaisulle.

Referenssi
Suuren eurooppalaisen valmistajan lentokaluston sarjavalvonta

Asiakas pyysi ALTENia parantamaan lentokalustonsa propulsiojärjestelmää. Tämä koskee esimerkiksi moottoritukien ja -nasellien kaltaisia tuotteita.