Energia ja ympäristö

Sopeutuminen energiamurroksen haasteisiin

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen haasteet ja niihin vastaaminen

Energiamurros ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta ovat korostaneet tarvetta siirtyä maailman
energiantuotannossa kohti vähähiilisiä energiaratkaisuja, jotka perustuvat uusiutuviin
energianlähteisiin.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy, maakaasu) osuus
maailmanlaajuisesta energiantuotannosta on pysynyt vuosikymmenien ajan lähes 80 prosentissa ja
tulee laskemaan 73 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.


Siirtyminen uusiutuviin energiaratkaisuihin (tuuli, vety, biomassa, aurinko jne.) on käynnissä. Hallitukset ja yritykset investoivat voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Uusia ydinreaktoreita (Small Modular Reactors, SMR jne.) ja vihreää vetyä koskevat ohjelmat ovat tällä hetkellä T&K-investointien ytimessä, ja ne työllistävät asiantuntijoita merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Uusiutuvien energialähteiden varastointi

Kansainvälisen uusiutuvien energialähteiden viraston (International Renewable Energy Agency, IRENA) mukaan on toivottavaa, että 90 prosenttia maailman sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2050 mennessä, kun tällä hetkellä taso on alle 30 prosenttia.

Uusiutuva energiantuotanto vaihtelee, koska tuotanto riippuu muuttuvista sääolosuhteista. Energian varastointi osana energiamurrosta on siksi suuri haaste seuraavien 25 vuoden aikana.

ALTENin rooli energiamurroksessa

ALTEN, 3000 energia-alan asiantuntijan voimin ympäri maailmaa, on työskennellyt alan avaintoimijoiden kanssa lukuisissa suurissa projekteissa koko energian arvoketjussa osallistuen näin osaltaan energiamurrokseen. ALTEN on kokonaisvaltainen palveluntarjoaja – tutkimuksesta ja kehityksestä teollisiin menetelmiin, toimitusketjun hallintaan ja digitalisaatioon. ALTEN osallistuu laajamittaisiin strategisiin hankkeisiin ja ottaa vastuulleen tärkeitä suunnittelutehtäviä ydinvoiman, uusiutuvien energialähteiden, öljyn ja kaasun sekä energian varastoinnin aloilla.
Energia-alan erikoistuneiden insinöörien kysynnän ja odotetun osaamistason varmistamiseksi, ALTEN on luonut maailmanlaajuisen strategian, johon sisältyy mm. ALTENin asiantuntijayhteisöön pohjautuvan huippuosaamiskeskuksen (ALTEN Center of Excellence, ACE) perustaminen.

ALTEN energia- ja ympäristöalalla

317M€

Liikevaihto vuonna 2022

3,000

asiantuntijaa

30

maata

5

energia- ja ympäristöalan osaamisaluetta: ydinvoima, uusiutuvat energialähteet ja energian varastointi, öljy ja kaasu ja sähkö.

ALTENin toiminta-alueet

Ydinvoima
 • Uusien ydinvoimaloiden suunnittelu
 • T&K, SMR ja puolustussektorin reaktori
 • Käyttö ja kunnossapito
 • Polttoainekierto
 • Käytöstäpoisto
Uusiutuvat energialähteet
 • Vesivoima
 • Tuulivoima
 • Aurinkoenergia
 • Biomassa
 • Varastointi
 • Vety
Öljy ja kaasu
 • Lähteiden kartoitus ja tuotanto
 • Petrokemian tuotteet
 • Jalostus
 • Varastointi
Sähkö
 • Sähkönsiirto
 • Jakelu
 • Älykäs verkko
 • Vähittäiskauppa
Laitteet
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • Raskaat komponentit
 • Turbiinit, pyörivät koneet
 • Kattilat
 • Valmistustekniikka

Menestystarinamme

Asiakkaamme rakensi uuden jalostaman kansainväliselle toimijalle, jota varten se tilasi ALTENilta suunnitelutyön: toimimme rakennusprojektissa jalostamon toimittajan sähkösuunnittelijana.

ALTENin asiakas on mm. energiantuotantoon keskittyvä toimija Suomessa. Tämän projektin aikana ALTEN suunnitteli asiakkaalle energiatuotantolaitoksen yhteyteen laitosyksikön, joka mahdollistaa jäteveden lämmön talteenottamisen kaukolämmön tuotantoa varten. Näin ALTEN tuki asiakasta myös tämän vihreän siirtymän tavoitteissa. Kokonaisuudessaan projekti kesti lähes kaksi vuotta.

ALTENin asiakas on sähköntuotantoon keskittyvä toimija Suomessa. Tämän projektin tavoitteena oli varmistaa sähköntuotantolaitoksen sähkönsaanti. Eli se, että asiakkaan laitos pystyy itse tuottamaan sähköä eikä ole riippuvainen valtakunnan sähköntuotannosta. Tämä tehtiin lisäämällä asiakkaan toiselle sähköntuotantoyksikölle varavoimageneraattori ja toiselle sähköntuotantoyksikölle varavoimakoneen polttoainekapasiteettia.

Ranskan ydinvoimaloiden (58 toiminnassa olevaa reaktoria) kunnossapito ja nykyaikaistaminen on yksi energia-alan suurimmista haasteista. ALTEN on tärkeä toimija monien hankkeiden käytönaikaisen tuen suunnitteluketjussa

ALTENille on ulkoistettu ydinvoimaloiden huoltokeskus Ranskassa:

 • Varaosien hankinta (käyttöiän hallinta, tilausten hallinta ja seuranta, vaatimustenmukaisuuden varmistaminen).
 • Varastojen hallinta ennaltaehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon logistiikkakeskuksia varten, logistinen valmistelu ydinvoimaloiden seisokkeja varten (varastosiirrot, tilausten hallinta, varaosavaraukset).
 • Toimittajien auditoinnit ja niihin liittyvät toimintasuunnitelmat.
 • Projektinhallinta ydinsukellusveneiden koko elinkaaren ajan, erityisesti suunnittelussa
 • kokoonpanossa ja integroitaessa propulsiojärjestelmää reaktoritilaan ja konehuoneeseen.
 • Asennuslayoutin tutkimukset ja 3D-mallinnus, layout-hallinta, työnsuunnittelu ja -seuranta.
 • Kokoonpano ja testaus paikan päällä, laitteiden integroinnin seuranta, digitaalisten mallien päivittäminen.
 • Teollisten sopimusten valmistelu ja seuranta

Yhä kilpailukykyisempien kustannusten ansiosta tuulivoimasta on tullut yksi
hiilidioksidipäästöttömän energiantuotannon tukipilareista maailmassa. ALTEN tukee tuulivoimaloiden maailmanlaajuista markkinajohtajaa mekaniikkasuunnittelussa, vaihteiston kehittämisessä, instrumentointi- ja ohjausmäärittelyssä, sähköteknisissä tutkimuksissa, ohjelmistokehityksessä ja rakennuspaikkojen analysoinnissa

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (American Environmental Protection Agency, EPA:n) mukaan 30 prosenttia kaupallisessa tai teollisuusrakennuksessa käytetystä energiasta menee hukkaan. Rakennusten ja teollisuuslaitosten energiatehokkuuden maksimoimiseksi ALTEN tukee maailman johtavaa energia- ja palvelualan yritystä digitaalisten kiinteistönhallinta- ja ylläpidonhallintaratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa

ASIAKKAAMME

Energiayhtiöt

EDF, Engie, Total, Shell, ENI, Air Liquide, Vattenfall, Iberdrola, Orano 

Laitteistovalmistajat

GE, Siemens Energy, Schneider Electric, TechnipFMC, Technip Energies, Framatome… 

Ota yhteyttä