Laserkeilaus päihittää perinteiset mittausmenetelmät – hyödyksi lähes kaikissa suunnittelukohteissa

Aki Perälä vastaa laserkeilaus- ja mittauspalveluista koko Suomen alueella.

Laserkeilaus on syrjäyttämässä perinteiset mittausmenetelmät, etenkin laajoissa laitossuunnittelukohteissa. Hyvä niin: asiakkaille tämä merkitsee ajan ja kustannusten säästöä sekä entistä tarkempia suunnitelmia. Samalla moderni mittausmenetelmä helpottaa suunnittelijoiden työtä.

Laserkeilaus on menetelmänä yksinkertainen: keilain viedään suunnittelukohteeseen, missä se kerää jopa miljoonista mitatuista pisteistä muodostuvan pistepilven. Aineisto siirretään tietokoneelle ja sitä käytetään suunnittelun lähtökohtana. ALTEN Finland hyödyntää menetelmää esimerkiksi rakenne-, kone-, laitos- ja putkistosuunnittelun tukena.

Menetelmä soveltuu laajasti erilaisiin suunnittelukohteisiin. Laserkeilauksella voidaan mitata pinta-alaltaan satojen neliömetrien rakennuksia tai kymmeniin metreihin ulottuvia rakenteita teollisuuslaitoksissa. Toisaalta menetelmä sopii yhtä lailla pienempien koneiden ja laitteistojen suunnitteluun ja modernisointiin. Myös kerätyn pistepilven tarkkuus joustaa – pienessä kohteessa mittauspisteitä on usein tiiviisti, kun taas isompi kohde voidaan kuvata harvemmin, jotta aineistosta ei tule turhan raskasta.

Luotettava mittausdata parantaa laatua ja tuo säästöjä

Laserkeilaus peittoaa käsikäyttöisillä laser- ja rullamitoilla tehdyt mittaukset niin nopeudessa kuin luotettavuudessa. Lähtötiedot pystytään keräämään kerralla eikä tarkistusmittauksia tarvita. Työmaakäynnit projektin aikana vähenevät, sillä kohdetta voidaan tarkastella pistepilven avulla käymättä paikan päällä. Työaikaa säästyy tyypillisesti useita työpäiviä.

Asiakkaan näkökulmasta merkittävimmät hyödyt saavutetaan usein myöhemmin projektin edetessä, sillä laserkeilaus vaikuttaa myös suunnittelutyön laatuun. Tarkkojen lähtötietojen perusteella syntyy tarkempia suunnitelmia. Rakenteita voidaan kenties tehdä esivalmisteina, asennustyön määrä kohteessa vähenee ja kalliit tuotantokatkot lyhenevät. Kaikki tämä säästää aikaa ja kustannuksia.

Lisäksi asiakas saa laserkeilauksella kootun materiaalin haltuunsa projektin jälkeen, ja voi hyödyntää sitä muun muassa kiinteistönhallinnan ja kunnossapidon tarpeisiin. Esimerkiksi etäohjattavan laitoksen virheilmoituksia ja niiden syitä voi arvioida materiaalin avulla käymättä paikan päällä. Aidon 3D-mallin avulla kohdetta on myös helppo esitellä esimerkiksi yrityksen johdolle tai sidosryhmille.

Tulevaisuudessa käyttöön kaikissa kohteissa

Suurissa suunnittelukohteissa laserkeilauksen hyödyt tunnistetaan jo hyvin, kun taas pienemmissä projekteissa lähtötietoja kerätään edelleen usein käsin. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, sillä edut ovat selvät hankkeen kokoluokasta riippumatta. ALTEN Finlandin tavoite onkin hyödyntää laserkeilausta tulevaisuudessa lähes kaikissa projekteissa, ja korvata perinteiset mittausmenetelmät sillä täysin.

Katso video: Air Liquide sai laserkeilauksella tärkeää mittausdataa tuotantolaitoksestaan laitos- ja putkistosuunnittelun tarpeisiin. Suuri osa rakenteista sijaitsi kymmenien metrien korkeudessa, mikä olisi tehnyt mittaamisesta perinteisin menetelmin haastavaa. Laserkeilaus tarjosi tähän toimivan ratkaisun.

Kirjoittaja Aki Perälä toimii Service Managerina ALTEN Finlandissa, ja vastaa myös laserkeilaus- ja mittauspalveluista koko Suomen alueella. Perälä on työskennellyt ALTENilla yli kymmenen vuoden ajan. Hän on erikoistunut vaativiin teollisuuskohteisiin ja laitoskokonaisuuksiin.