UUDEN POTKURIN VALMISTAMINEN VAATI TUEKSEEN SATOJA TEKNISIÄ DOKUMENTTEJA

Asiakkaallamme oli työn alla mittava projekti, joka liittyi suurikokoisen laitteen rakentamiseen. ALTEN sai projektissa vastuulleen laitteen potkurien teknisten ohjeiden suunnittelun ja kirjoittamisen. Teknisiin ohjeisiin lukeutuivat potkurien tuotanto-ohjeet, asiakasdokumentit, potkurien tekniset piirustukset, potkurien käyttöönotto-ohjeet ja huolto-ohjeet. ALTEN työsti projektin aikana yhteensä useita satoja teknisiä dokumentteja. Kokonaisuudessaan projekti kesti kaksi vuotta.

ALTENin asiantuntemus projektissa

Laitteen potkurien teknisten ohjeiden suunnittelun ja kirjoittamisen lisäksi ALTEN vastasi siitä, että ohjeet toimitettiin oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan oikeille ihmisille. Lisäksi ALTEN vastasi prosessin kehittämisestä, jotta teknisten ohjeiden dokumentointi olisi helpompaa ja tehokkaampaa kaikkien sidosryhmien näkökulmasta.

Projektin sidosryhmiin kuuluivat dokumentointi-insinöörien lisäksi projektipäälliköt, pääsuunnittelijat, suunnitteluinsinöörit, RnD-insinöörit, osto, tuotanto, logistiikka ja loppuasiakkaat. ALTENin dokumentointi-insinöörit ottivat vastuun kaikista teknisiin ohjeisiin liittyvistä prosesseista, minkä ansiosta projektin toisilla osapuolilla oli mahdollisuus keskittyä muihin projektin edellyttämiin tehtäviin.

Dokumentointi-insinöörien päätehtävät ja vastuualueet
ALTENin dokumentointi-insinöörien päätehtäviin ja vastuualueisiin kuuluivat tässä projektissa dokumentinhallintajärjestelmien superkäyttäjänä toimiminen sekä dokumenttien tarkka ja tehokas valmistelu ja hallinta. Työ sisälsi myös arkistointia ja yhteistyötä johtavien insinöörien ja teknisten kirjoittajien kanssa. Lisäksi työ vaati dokumentointiprosessin kehittämistä, mm. uuden dokumentaatiohallintaohjelmiston käyttöönoton.
Projektissa hyödynnettiin eri dokumentaationhallintajärjestelmiä. Näitä olivat SAP, ERP ja PDM.