RASKASTYÖKONEIDEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

ALTENin asiakas on yksi maailman johtavista raskaiden työkoneiden valmistajista.
Toisinaan koneita tulee päivittää, jotta ne vastaavat tämän päivän vaatimuksia. Tässä projektissa asiakas tilasi suunnittelua ALTENilta työkoneiden sähköjärjestelmien modernisointia varten.

Hiilijalanjälki matalammaksi
Projektin tavoitteena oli se, että vanhat raskaan teollisuuden koneet saatiin vastaamaan nykypäivän käyttötarkoituksia. Näitä olivat muun muassa koneiden käytettävyyden parantaminen, sähköisten komponenttien päivittäminen sekä laitteiden kestävyyden ja turvallisuuden parantaminen.
Tavoitteena oli varmistaa koneiden pitkäaikainen käyttöikä. Koneiden eliniän kasvaessa, loppukäyttäjän ei tarvitse investoida uusiin koneisiin, ja samalla hiilijalanjälki pysyy matalampana, kun vanhoja koneita voidaan käyttää pidempään eikä uusia tarvitse hankkia.
Projektin sidosryhmiä olivat ALTENin puolelta useat sähkösuunnittelijat sekä projektipäällikkö. ALTENin asiakkaan puolelta projektin sidosryhmään kuului Engineering Manager tiimeineen sekä loppuasiakas.

ALTENin kokonaisvaltainen rooli sähkösuunnittelussa
ALTEN tarjosi asiakkaalle sähkösuunnittelun osaamisen kaikilla projektin vaatimilla osa-alueilla. Sähkösuunnittelun osa-alueita olivat esimerkiksi sähkönjakelun suunnittelu, johdinsarjasuunnittelu ja sähköjärjestelmien 3D-mallinnus.
ALTENin sähkösuunnittelijat vastasivat raskaiden työkoneiden sähkösuunnittelusta hyödyntämällä moderneja työkaluja, joita olivat Siemes NX ja Zuken E3.
Haasteena projektissa oli loppuasiakkaan työkoneiden vaativa käyttöympäristö ja sen huomioiminen sähkösuunnittelutyötä tehtäessä.