PAPERIKONEESTA KARTONKIKONEEKSI – TAVOITTEENA VASTATA UUSIIN MARKKINATARPEISIIN

ALTENin asiakas on paperikoneita valmistava globaali yritys. Tämän projektin tavoitteena oli muuttaa hienopaperikone kartonkipaperikoneeksi. Syynä tarpeeseen oli digitalisaation myötä muuttunut markkinatilanne: paperintarve maailmanlaajuisesti on vähentynyt, sillä lehtien ja kirjojen lukeminen on siirtynyt paperiversioista digitaaliseen maailmaan, kun taas verkko-ostosten räjähdysmäinen kasvu on lisännyt kartonkipakkausten tarpeen määrää markkinoilla. Tämän johdosta asiakas tilasi ALTENilta suunnittelutyön, joka sisälsi päällyskoneen mekaanisen detaljisuunnittelun. Tämän myötä hienopaperikone pystyttiin muuttamaan kartonkikoneeksi.

Projekti eteni vaiheittain
Projektin alussa määriteltiin laitteeseen tarvittavat uudet tekniset osat, jonka jälkeen suunnittelutyö tehtiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnittelutyön päätteeksi asiakas tilasi tarvittavat tekniset osat, joista suuri osa tilattiin valmiina osina. Valmistusvaiheen jälkeen uudet osat toimitettiin tehtaalle, jossa ne asennettiin koneeseen ja testattiin niiden toiminta. Lopuksi tehtiin vielä laadunvarmistus ennen kuin kone otettiin uudelleen käyttöön. Päivitetty kone valmisti ALTENin suunnittelemien osien myötä hienopaperin sijasta kartonkia.
Muutokset tuotantokoneessa olivat massiiviset ja projekti kesti kokonaisuudessaan noin vuoden.

Konesuunnittelun lisäksi ALTEN vastasi dokumentoinnista
ALTENille on kehittynyt laaja osaaminen paperikoneiden suunnittelusta pitkän asiakassuhteen myötä. Konesuunnittelun lisäksi ALTEN huolehti tässä projektissa myös dokumentoinnista, eli teknisten piirustusten kokoamisesta. Dokumentointi sisälsi asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka ALTEN myös toimitti eteenpäin loppuasiakkaalle.
Projektissa käytettiin suunnitteluohjelmisto Catia V6:ta.

Projektin sidosryhmä oli laaja
Projektin sidosryhmiin kuuluivat ALTENin puolelta projektipäällikkö ja suunnittelutiimi sisältäen mekaniikka-, sähkö- ja fluidsuunnittelijoita sekä teknisiä dokumentoijia. ALTENin puolelta projektissa oli noin 30 asiantuntijaa, sekä Suomesta että ulkomailta. Asiakkaan puolelta sidosryhmään kuuluivat projektipäällikkö, pääsuunnittelija ja suunnittelutiimi.