IT-PALVELUT

IT-PALVELUISTA

ALTEN on arvostettu teknologia- ja innovaatiokumppani. Suunnittelemme ja kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja nykyaikaisen teknologian keinoin. Teknologian ydinalueiden asiantuntemuksemme ansiosta kehitämme asiakkaidemme asemaa markkinoilla toimialasta riippumatta. Vastaamme IT- ja liiketoimintahaasteisiin ja tarjoamme älykkäitä ratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Johdamme ja hallinnoimme prosessia joka vaiheessa, konseptista ratkaisuun, varmistaaksemme ketterän ja halutun toimituksen.

Tarjoamme palveluja asiakkaille eri toimialoilla, kuten rahoituspalveluissa, valmistusteollisuudessa, prosessiteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusalalla, julkisella sektorilla, biotieteissä ja televiestinnässä. Alla löydät asiakkaitamme.

ASIAKKAAT

PALVELUALUEET

KEHITTÄMINEN JA ARKKITEHTUURI

Autamme organisaatioita kehittämään ohjelmistoja ja ratkaisuja, jotka perustuvat vakiintuneisiin tekniikoihin ja suunnittelumalleihin, ja jotka luovat skaalautuvan ja vankan lopputuloksen. Työskentelemällä eri alustojen ja teknologioiden välillä, ja pyrimme tarjoamaan tehokkaampia ratkaisuja, jotka lisäävät asiakkaidemme kannattavuutta.

Tarjoamme asiakkaillemme korkeasuorituskykyisiä tiimejä ja asiantuntijoita, jotka luovat ratkaisuja konseptista toteutukseen asti.

ASIANTUNTIJUUS
 • Digitaalisten tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen ketteriä menetelmiä käyttäen
 • Liiketoiminnan mahdollistava ohjelmistoarkkitehtuuri
 • Nykyaikaiset kehitysteknologiat
 • API:n hallinta ja toteutus
 • Julkisen pilven ja hybridipilven toteutukset
DEVOPS JA PILVI

Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan infrastruktuuri- ja toimitushaasteet DevOps- ja pilviteknologioiden avulla markkinoiden ja käyttäjien muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi. Meillä on laajaa ja syvää asiantuntemusta DevOpsista, jossa yhteistyö, automaatio, läpinäkyvyys ja testiautomaatio ovat keskiössä.

Toimimme nykyaikaisilla pilvialustoilla, kuten AWS, Azure, GCP, hybridipilvi ja käytämme työkaluja, kuten Kubernetes ja Helm.

ASIANTUNTIJUUS
 • DevOps-menetelmien ja -teknologioiden hyödyntäminen
 • Pilvipalveluihin siirtyminen
 • Jatkuvan toimituksen toteuttaminen
 • API:n hallinta
 • Palvelun laadun seuranta
 • Sivuston luotettavuustekniikka (SRE)
 • ML-Ops
KETTERÄ TRANSFORMAATIO & LEAN

ALTEN on todistetusti auttanut yrityksiä säilyttämään kilpailukykynsä ja kasvamaan ottamalla käyttöön ketteriä ja kevyitä menetelmiä. Meillä on pitkä kokemus projektien toteuttamisesta useilla eri toimialoilla, startup-yrityksistä suuriin monikansallisiin organisaatioihin. Voimme virtaviivaistaa koko projektiorganisaation, ottaa hoitaaksemme kokonaisia projekteja tai nimittää avainrooleja olemassa olevissa projekteissa. Yhdessä ALTEN-konsernin laajan osaamisvalikoiman kanssa teknologiasta muutosjohtamiseen tämä mahdollistaa sen, että voimme edistää todellista muutosta asiakkaidemme hyväksi.

ASIANTUNTIJUUS
 • Ketterän transformaation konsultti
 • Tuotteen omistaja
 • Tuotepäällikkö
 • Scrum Master
 • Projektipäällikkö
 • Release train Engineer
TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS

Haluamme haastaa vakiintuneita rutiineja ja toimintatapoja. QA-toimeksiantojamme on toteutettu sekä kokonaisille organisaatioille että yksittäisissä projekteissa. Painopisteemme on automaatiossa, joka tukee nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä tarvittavaa ketteryyttä. Työskentelemme menestyksekkäästi analyysien, strategioiden ja tekniikoiden avulla oikean laatutason määrittelemiseksi. Tunnemme käytännöt, tunnemme työkalut ja meillä on taidot automatisoida testausprosessi.

ASIANTUNTIJUUS
 • Testausautomaatio
 • Vaatimusmäärittely
 • Testauksen hallinta
 • Testi-insinööri
 • Ketterä testaus
 • Laadunvarmistus
 • Turvallisuuteen liittyvä testaus
YLLÄPITOPALVELUT

Me ALTENilla varmistamme, että kriittiset tuotantojärjestelmät pysyvät toiminnassa 24/7 sovitun SLA:n puitteissa. Palvelun avulla takaamme, että ICT-järjestelmät, liiketoimintasovellukset tai integraatioratkaisut pysyvät kunnossa, ja parannamme jatkuvasti hoitamiemme järjestelmien laatua.

Asiakas saa asiantuntevaa tukea nopeasti, ja lievennämme ennakoivasti häiriötilanteita, jotta palvelun laatu olisi paras mahdollinen.

Varmistamme myös, että kriittiset ratkaisut ja palvelut toimivat myös poikkeustilanteissa. Järjestelmien elinkaari on pidempi, ja asiakkaidemme investoinnit maksavat itsensä takaisin.

ASIANTUNTIJUUS
 • Kunnossapitopalvelujen ytimessä ovat asiantuntijatiimimme, jotka työskentelevät lähellä asiakasta.
 • Kattava palvelukokonaisuus 24/7 tuetun palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen.
 • Kattava palvelupaketti 8/5 valitun palvelutason ylläpitoon ja kehittämiseen.
 • ITIL:iin perustuvat palveluprosessit

”Etsimme aina uusia osaajia !

Haluatko liittyä joukkoomme?”

”Etsitkö IT-asiantuntijoita?

Odotamme innolla yhteydenottoasi!”