ALTEN VASTASI UUDEN JALOSTAMON SÄHKÖSUUNNITTELUSTA

Asiakkaamme rakensi uuden jalostaman kansainväliselle toimijalle, jota varten se tilasi ALTENilta suunnitelutyön: toimimme rakennusprojektissa jalostamon toimittajan sähkösuunnittelijana.

Sähkösuunnittelu sisälsi useita suunnittelun osa-alueita
ALTEN vastasi projektissa uuden jalostamon sähkösuunnittelusta, joka sisälsi sähkönjakelu- ja prosessisähkösuunnittelua, rakennussähkösuunnittelua (sisältäen tele- ja turvajärjestelmät) sekä sähkösaattosuunnittelua.

Lisäksi teimme asennustyömaalla sähkösaattojen asennusvalvontaa. Suunnittelutyötä tehtiin usealla ALTEN Finlandin toimistolla noin kahden vuoden ajan. Parhaimmillaan ALTENin suunnittelijoita työskenteli projektissa yhtäaikaisesti noin 25. Suunnittelu oli jaettu neljään eri projektiin: rakennussähköistys, muuntamosähköistys, prosessisähköistys ja sähkösaattosuunnittelu. Projekteja johti kolme projektipäällikköä vastaten omista vastuualueistaan.

Projektin erikoisosa-alueita olivat sähkösaattolämmitysten suunnittelu, verkostolaskenta, tele-ja turvajärjestelmien sekä ATEX-alueiden sähkösuunnittelu.

Projektin sidosryhmiin kuuluivat ALTENin puolelta sähkösuunnittelijat ja projektipäälliköt, sekä asiakkaan puolelta automaatio- ja instumentointisuunnittelijat, putkistosuunnittelijat, prosessisuunnittelijat, asennusvalvojat ja urakoitsijat sekä projektinjohto.

Projektissa hyödynnettiin monia työkaluja ja IT-kieltä
Projektissa käytettiin useita työkaluja ja IT-kieltä. Näitä olivat Autocad, Microstation, MagiCAD Electrical, CADIE Pikasso, NEPLAN ja Febdok.
Haasteena, kuten aina isossa projektissa, oli lähtötietojen saatavuus ja sekä niiden muutokset. Isoissa projekteissa sovitussa aikataulussa pysyminen on hyvin tärkeää, jotta projekti etenee aikataulussa. Tässä ALTEN onnistui hyvin.