ALTEN TUKI ASIAKASTA JÄTEVEDEN LÄMMÖN TALTEENOTTAMISESSA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA VARTEN

ALTENin asiakas on mm. energiantuotantoon keskittyvä toimija Suomessa. Tämän projektin aikana ALTEN suunnitteli asiakkaalle energiatuotantolaitoksen yhteyteen laitosyksikön, joka mahdollistaa jäteveden lämmön talteenottamisen kaukolämmön tuotantoa varten. Näin ALTEN tuki asiakasta myös tämän vihreän siirtymän tavoitteissa. Kokonaisuudessaan projekti kesti lähes kaksi vuotta.

ALTEN vastasi kokonaisvaltaisesta suunnittelutyöstä

ALTEN vastasi projektissa kokonaisvaltaisesta suunnittelutyöstä, jonka tavoitteena oli se, että asiakas pystyi hyödyntämään jäte-energiaa kaukolämmön tuotantoon – ja näin myös siirtymään yhä lähemmäs kohti omia hiilineutraalitavoitteitaan. Lisäksi ALTEN vastasi uuden laitosyksikön käyttöönotosta.


Projekti käynnistyi prosessisuunnittelusta, joka sisälsi esimerkiksi siirtoputkien ja lämpöpumppujen määrittelyn. Lisäksi ALTEN suunnitteli laitoksen yhteyteen uuden laitosyksikön, joka oli suuruudeltaan noin 50 x 30 metriä. Valmis yksikkö sisälsi noin kymmenen metriä pitkiä lämpöpumppuja sekä niihin liittyviä laitteita. ALTEN vastasi myös laitosyksikön ja prosessin sähkö-, automaatio-, putkisto- ja LVI-suunnittelusta sekä näihin liittyvien laitteiden hankinnasta ja käyttöönotosta sekä hankintadokumenttien työstämisestä.

Projektin sidosryhmiä olivat asiakkaan puolelta projektipäällikkö ja ALTENin puolelta suunnittelupuolen projektipäällikkö sekä useita asiantuntijoita sähköautomaatiosuunnittelun, mekaanisen- eli putkistosuunnittelun, rakennesuunnittelun, prosessisuunnittelun ja LVI-suunnittelun aloilta.

Asiantuntijana sähkö- ja automaatiosuunnittelun osaaja
Yhtenä ALTENin asiantuntijana projektissa toimi sähkö- ja automaatiosuunnittelun tiiminvetäjä. Hän vastasi projektista kokonaisvaltaisesti ja huolehti siitä, että asiat etenivät suunnitellun mukaisesti. Hänen vastuullaan oli myös dokumenttien työstäminen, erityisesti automaation toiminnallisen perussuunnitteludokumenttien sekä sähkö- ja automaatiohankintadokumenttien työstäminen.

Projektin aikana eteen tulleet haasteet, jotka liittyivät pääsääntöisesti tarkentuneisiin aikatauluihin, pystyttiin selättämään ALTENin mahdollisuudella joustaa tilanteen mukaan – joko vähentämällä tai lisäämäällä asiantuntijoiden määrää projektin aikana.

Projektissa hyödynnettyjä IT-työkaluja olivat ePlan, joka on tietokantapohjainen suunnittelutyökalu sekä Autocad Plant -putkistonsuunnitteluun tarkoitettu 3D-työkalu.

Tämä projekti oli ALTENin ensimmäinen projekti kyseisen asiakkaan kanssa. Projektin aikana ALTENin asiantuntijat oppivat paljon asiakkaan toimintatavoista – ja näitä pystyttiin hyödyntämään, kun yhteistyö tämän ensimmäisen projektin jälkeen jatkui.