Apply now

Personal information

(mm/dd/yyyy)

CV

Upload your CV*
Upload a cover letter
Mandatory fields*

Kiitos työhakemuksen lähettämisestä ALTEN Finlandille (ALTEN Finland Oy, Y-tunnus, 1743827-9, jäljempänä ALTEN). ALTEN on rekisterinpitäjänä vastuussa meille lähettämiesi henkilötietojen käsittelystä. Annettuasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, henkilötiedot tallennetaan ALTENin työnhakijarekisteriin.

 

Työnhakujärjestelmäämme rekisteröityminen on edellytys sille, että rekrytointivastaavamme voivat verrata osaamistasi avoinna oleviin tehtäviimme ja arvioida soveltuvuuttasi toimeksiantoihimme. Käsitelläksemme työhakemuksesi tarvitsemme suostumuksesi hakemuksen ja sen liitetietojen sisältämien henkilötietojen käsittelyyn. Pyydämme sinua tutustumaan tarkasti näihin ehtoihin ja antamaan suostumuksen vain siinä tapauksessa, että ymmärrät ja hyväksyt nämä ehdot.

 

Tietokantamme tallennetaan seuraavat lähettämäsi henkilötiedot:
- Etu- ja sukunimi
- Yhteystiedot, asuinpaikka
- Koulutus, koulutustaso ja valmistumisvuosi
- Erityistutkinnot ja pätevyydet sekä vastaavat osaamisalueet, tutkintotodistukset, sekä selvitys niihin liittyvien todistusten merkityksestä
- Osaamis- ja erityisosaamisalueet
- Ansioluettelo, sen liitteet ja sen sisältämät tiedot
- Muut yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lähettämäsi työhakemuksen käsitteleminen sekä yhteydenpito kanssasi mahdollisiin myöhempiin rekrytointeihin liittyen. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus tai meille lähettämääsi työhakemukseen liittyvien ALTENin oikeutettujen etujen toteuttaminen.

 

ALTEN sekä sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietojasi työhakemuksesi käsittelemiseen. Joitain tietoja voidaan säästää myöhempiä rekrytointeja varten, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan siitä lukien, kun olet lähettänyt meille työhakemuksen. Mikäli et halua, että tietojasi säilytetään myöhempiä yhteydenottoja varten, voit ilmoittaa siitä meille koska tahansa sähköpostitse, jolloin poistamme tietosi työnhakijarekisteristämme.

 

Tietokannassamme olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ALTENin rekrytoinnista ja henkilöstötarpeista vastaavat henkilöt. Henkilötietoja voi käsitellä myös ALTENin palveluntarjoaja (kuten työnhakijarekisterin järjestelmätoimittaja), jonka kanssa ALTEN on solminut sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi hakemustasi koskevia tietoja voidaan luovuttaa asiakkaallemme sen selvittämiseksi, vastaako osaamisesi asiakkaamme tarpeita, sekä konserniyhtiöillemme. Henkilötietojasi ei luovuteta tahoille, joilla ei ole oikeutta niiden vastaanottamiseen.

 

Voit koska tahansa peruuttaa ALTENille antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi sinulla on oikeus kirjallisen pyynnön tekemällä saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi ALTEN on rekisteröinyt. Mikäli tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai tarpeettomia, sinulla on oikeus pyytää niiden korjaamista tai poistamista tai niiden käytön rajoittamista. Sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyä valvovalle valvontaviranomaiselle, eli Tietosuojavaltuutetulle (https://tietosuoja.fi/etusivu).

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa ALTENin tietosuojakoordinaattorille sähköpostitse osoitteeseen dpc@alten.fi.