ALTEN Groupin vuoden 2019 tulos

05/05/2020

2019 KOKO VUODEN TULOS

  • VAHVA ORGAANINEN KASVU: 7 %
  • TYYDYTTÄVÄ TOIMINNAN KÄYTTÖKATE: 9 % LIIKEVAIHDOSTA
  • 7 UUTTA ULKOMAAN YRITYSKAUPPAA

 

€ miljoonaa 2018 2019* Muutos / vuosi
Liikevaihto 2,269.9 2,624.0 +15.6%
* joka Ranskasta

* joka kansainvälistä

1,029.9

1,240.0

1,134.5

1,489.5

+10.2%

+20.1%

Toiminnan liikevoitto 224.0 260.8 +16.4%
% liikevaihdosta 9.9% 9.9%
Liikevoitto 214.2 238.2 +11.2%
% liikevaihdosta 9.4% 9.1%
Tulos, konsernin osuus 157.9 164.2 +4.0%
% liikevaihdosta 7.0% 6.3%
Vapaa kassavirta (1) 82.5 160.3 +94.3%
% liikevaihdosta 3.6% 6.1%
Nettokassatilanne 12.5 74.9
Henkilöstömäärä 33 700 37 200 +10.4%

Auditointi käynnissä

* 1. tammikuuta 2019 sovellettavat IFRS16 -standardit

 

VUODEN 2019 TULOKSENA VAHVA KASVU: +15.6 %

Liikevaihto ylsi 2,624.0 milj. €, kasvaen 15.6 % verrattuna vuoteen 2018. Vastaavin perustein mitattava tuotto kasvoi 10.7 % (10.2 % Ranskassa ja 11.2 % muualla).

Kaikki liikesektorit ovat kasvussa, etenkin raide-/laivasto-, ilmatila-, sekä puolustus- ja turvallisuusosastot.

TYYDYTTÄVÄ TOIMINNAN LIIKEVOITTO: 9.9 % LIIKEVAIHDOSTA

Toiminnan käyttökatteen osuus oli 260.8 milj. €, sen kasvaen nopeammin, kuin itse toiminta (+16.4 %). Toiminnan käyttökate nousi 9.94 % liikevaihdosta jatkuvien, myyntiä tukevien rakenteellisten muutosten myötä, huolimatta epäsuotuisista kalenteriefekteistä ja toimintatasosta. Vuoden toisella puoliskolla toiminnan käyttökate ylsi 10.8 % liikevaihdosta.

LIIKEVOITTO:

Liikevoitto ylsi 238.2 milj. €, sisältäen 5.2 milj. € osakeperusteisia maksuja (ilman kassavaikutusta), 11.6 milj. € kertaluontoisia maksuja liittyen yritysostoihin, sisäisen rakenteen muokkaukseen ja yhteisöllisiin sekä verollisiin oikaisuihin (seuraten verotarkastuksia), sekä 5.8 milj.  € liikearvon poistoihin.

TILIKAUDEN VOITTO: 164.2 MILJ. € ELI 6.3 % LIIKEVAIHDOSTA

Taloudellisen tuoton osa oli – 3.4 milj. €. Huomioiden verokulut -77.3 milj. €, sidosryhmien tuottamat ansiot 6.1 milj. €, sekä vähemmistöosakkuudet -0.6 milj. €, kokonaistulos oli 164.2 milj. €.

NETTOKASSAVIRTA: 74.9 MILJ. € / VELKAANTUMISASTE: – 6.7 %

Kassavirta saavutti 272 milj. € (ennen IFRS16 vaikutusten huomiointia) ja kasvoi 12.4 % vuoteen 2018 verrattuna. Vapaa kassavirta saavutti 160.3 milj. € ja lähes kaksinkertaistui vuoteen 2018 verrattuna (+94 %) hyvin kontrolloidun käyttöpääomaprosentin (WCR) ja alhaisen investointiasteen ansiosta. Taloudelliset sijoitukset (66.8 milj. €) ja osingot (33.4 milj. €) olivat täysin omarahoitteisia.

ULKOINEN KASVU: 7 YRITYSKAUPPAA VUONNA 2019

ALTEN on vakauttanut asemaansa kansainvälisillä markkinoilla saattaessaan päätökseen 7 uutta yrityskauppaa Ranskan ulkopuolella (5 Euroopassa, 1 Aasiassa ja 1 Yhdysvalloissa), saaden mukaansa 830 konsulttia ja 65 milj. € lisän liikevaihtoon.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT:

Kahden vuoden vahvan orgaanisen kasvun (>10 %) jälkeen kasvun odotetaan palaavan tavanomaiselle tasolle vuonna 2020, verraten 2019 vuoden toisella puoliskolla havaittuun tasoon. ALTEN jatkaa tyydyttävän, markkinoiden tahdin ohittavan kasvun tavoittelua, ja pyrkii kiihdyttämään kehitystään kohdistetulla ulkoisella kasvulla, erityisesti kansainvälisellä tasolla.

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan (englanniksi) täältä:

ALTEN Group Annual results – 2019

Share

Sinua saattaa myös kiinnostaa