Life Science

Terveysteknologia ja lääketiede ovat jatkuvassa muutoksessa. Terveydenhuoltoalalla hyödynnetään yhä enenevissä määrin IoT-laitteita (Internet of Things) ja big data –analytiikan ohjelmistoja lääketieteellisten diagnoosien ja hoitojen tehokkuuden optimointiin. Samalla lääketeollisuuden laboratorioissa jatketaan investointia uusien lääkkeiden tuotekehitykseen ja tuotantoon. Konsulttitoimisto Grand View Researchin mukaan terveydenhuoltosektorilla tullaan investoimaan maailmanlaajuisesti lähes 410 miljardia dollaria IoT-laitteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin vuonna 2022. Vuonna 2015 koko IoT-toimialan markkina-arvo oli 46 miljardia dollaria. Vastaavasti lääketeollisuuden markkina-arvon on arvioitu ylittävän 1400 miljardia dollaria vuonna 2020, kun sen arvo oli vuonna 2015 vain 350 miljardia dollaria. Lääketeollisuuden toimijoiden on myös panostettava innovaatioon tai biotekniikkaan sillä useat lääkepatentit ovat vanhenemassa. Viimeisin lääketeollisuuden keksintöjen kulta-aika ajoittui vuosiin 1990-2000.

Sujuva tuotekehitys ja tuotanto edesauttavat uusien innovaatioiden nopeammassa käyttöönotossa. Tehokkaat lääkkeet ja hyvin toimivat lääketieteelliset laitteet sekä ohjelmistot vaikuttavat suoraan potilaiden terveyteen ja hoitohenkilökunnan työn mielekkyyteen. Me ALTENilla haluamme auttaa yritystäsi ihmisten elämänlaadun parantamisessa.

ALTENin tuoma lisäarvo

 • Yli 1000 life science -alan parissa työskentelevää suunnittelijaa vuoden 2017 lopussa
 • Laaja asiantuntemus lääketeollisuudesta ja lääketieteellisistä laitteista
 • Mahdollisuus saada tukea muilta ALTENin Life Science toimijoilta mm. Ranskassa, Belgiassa, Sveitsissä, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.
 • Laaja IT –osaaminen – olennainen taito life science –alan teknologisessa murroksessa

Tuotteet ja palvelut

Lääketeollisuus

 • Kliinisten tutkimusten koordinointi
 • Regulaatioasiat
 • Laitesuunnittelu
 • Teollistaminen
 • Lääketurvatoiminta

Lääketieteelliset laitteet ja tutkimuslaitteistot

 • Mekaniikka- ja sähkösuunnittelu
 • Ohjelmistokehitys
 • Tuotesuunnittelu ja konseptointi
 • eHealth
 • Regulaatioasiat